Bỏ qua nội dung chính

Chi phí sở hữu

trắng Pilatus PC-24 Hạ cánh bên ngoài trên đường băng đất


Pilatus Chi phí sở hữu và vận hành PC-24

Giao hàng của Pilatus PC-24 bắt đầu vào năm 2018 và việc giao hàng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Hiện có 146 máy bay PC-24 đang hoạt động.

Đọc thêm "
Pilatus Ngoại thất PC-12 trong hành trình với những ngọn núi phía sau


Pilatus PC-12 NGX Chi phí Sở hữu & Chi phí Vận hành

Giao hàng của Pilatus PC-12 NGX bắt đầu vào năm 2020. PC-12 có thể chứa tối đa 10 hành khách, với sức chứa hành lý tối đa

Đọc thêm "
Ngoại thất Nextant 400XTi


Chi phí sở hữu & chi phí vận hành 400XTi tiếp theo

Giao hàng của Tiếp theo 400XTi bắt đầu vào năm 2014. 35 máy bay 400XTi hiện đang hoạt động. 400XTi có thể chứa tới

Đọc thêm "
Ngoại thất Nextant 400XT


Chi phí sở hữu & chi phí vận hành 400XT tiếp theo

Giao hàng của Tiếp theo 400XT bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc giao hàng vào năm 2014. 400XT có thể chở tối đa 8 hành khách, với

Đọc thêm "
Ngoại thất Mitsubishi Diamond 1A


Mitsubishi Diamond 1A Chi phí sở hữu & chi phí vận hành

Giao hàng của Mitsubishi kim cương 1A bắt đầu vào năm 1982, trước khi kết thúc vào năm 1985. Diamond 1A có thể chứa tối đa 7 hành khách,

Đọc thêm "
Ngoại thất IAI Westwind 2


IAI Westwind 2 Chi phí Sở hữu & Chi phí Điều hành

Giao hàng của IAI Gió Tây 2 bắt đầu vào năm 1980 và việc giao hàng kết thúc vào năm 1987. 89 máy bay Westwind 2 hiện đang hoạt động

Đọc thêm "
Ngoại thất IAI Westwind 1


IAI Westwind 1 Chi phí Sở hữu & Chi phí Điều hành

Giao hàng của IAI Gió Tây 1 bắt đầu vào năm 1979 và việc giao hàng kết thúc vào năm 1987. 115 máy bay Westwind 1 hiện đang hoạt động

Đọc thêm "
Ngoại thất HondaJet sơn màu xanh lam, ảnh chụp từ trên không phía trên những đám mây bên trái


HondaJet HA-420 Chi phí Sở hữu & Chi phí Điều hành

Giao hàng của HondaJet HA-420 bắt đầu vào năm 2015 và việc giao hàng vẫn tiếp tục cho đến nay. Hiện có 166 máy bay HondaJet đang hoạt động.

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 850XP


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 850XP

Việc giao hàng Hawker 850XP bắt đầu vào năm 2006, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2009. 100 máy bay 850XP hiện đang hoạt động. Các

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 800XPi


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 800XPi

Việc giao hàng Hawker 800XPi bắt đầu vào năm 2005, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2007. 800XPi có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 800XP


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 800XP

Việc giao hàng Hawker 800XP bắt đầu vào năm 1995, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2009. 426 máy bay 800XP hiện đang hoạt động. Các

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 800SP


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 800SP

Việc giao hàng Hawker 800SP bắt đầu vào năm 1984, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1995. 800SP có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 800A


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 800A

Việc giao hàng Hawker 800A bắt đầu vào năm 1984, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1995. 238 máy bay 800A hiện đang hoạt động trong biên chế. Các

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 750


Hawker 750 Chi phí sở hữu & chi phí vận hành

Việc giao hàng Hawker 750 bắt đầu vào năm 2008, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2011. Bốn mươi tám chiếc 750 hiện đang hoạt động.

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 700


Hawker 700 Chi phí sở hữu & chi phí vận hành

Việc giao hàng Hawker 700 bắt đầu vào năm 1977, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1984. Chiếc 700 có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Đọc thêm "
Ngoại thất Hawker 400XP


Chi phí sở hữu và vận hành Hawker 400XP

Việc giao hàng Hawker 400XP bắt đầu vào năm 2003, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2010. 224 máy bay 400XP hiện đang hoạt động. Các

Đọc thêm "