Chi phí sở hữu

trắng Pilatus PC-24 Hạ cánh bên ngoài trên đường băng đất

Giao hàng của Pilatus PC-24 bắt đầu vào năm 2018, với việc giao hàng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. 146 máy bay PC-24 hiện đang hoạt động.

Pilatus Ngoại thất PC-12 trong hành trình với những ngọn núi phía sau

Giao hàng của Pilatus PC-12 NGX bắt đầu vào năm 2020. PC-12 có thể chứa tối đa 10 hành khách, với sức chứa hành lý tối đa

Ngoại thất Nextant 400XTi

Việc giao hàng Nextant 400XTi bắt đầu vào năm 2014. 35 máy bay 400XTi hiện đang hoạt động. 400XTi có thể chứa tối đa

Ngoại thất Nextant 400XT

Việc giao hàng Nextant 400XT bắt đầu vào năm 2007, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2014. 400XT có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Ngoại thất Mitsubishi Diamond 1A

Việc giao Mitsubishi Diamond 1A bắt đầu vào năm 1982, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1985. Diamond 1A có thể chứa tới 7

Ngoại thất IAI Westwind 2

Việc giao hàng của IAI Westwind 2 bắt đầu vào năm 1980, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1987. 89 máy bay Westwind 2 hiện đang hoạt động

Ngoại thất IAI Westwind 1

Việc giao hàng của IAI Westwind 1 bắt đầu vào năm 1979, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1987. 115 máy bay Westwind 1 hiện đang hoạt động

Ngoại thất HondaJet sơn màu xanh lam, ảnh chụp từ trên không phía trên những đám mây bên trái

Việc giao hàng HondaJet HA-420 bắt đầu được giao vào năm 2015, hiện vẫn tiếp tục được giao hàng. 166 máy bay HondaJet hiện đang hoạt động. Các

Ngoại thất Hawker 850XP

Việc giao hàng Hawker 850XP bắt đầu vào năm 2006, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2009. 100 máy bay 850XP hiện đang hoạt động. Các

Ngoại thất Hawker 800XPi

Việc giao hàng Hawker 800XPi bắt đầu vào năm 2005, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2007. 800XPi có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Ngoại thất Hawker 800XP

Việc giao hàng Hawker 800XP bắt đầu vào năm 1995, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2009. 426 máy bay 800XP hiện đang hoạt động. Các

Ngoại thất Hawker 800SP

Việc giao hàng Hawker 800SP bắt đầu vào năm 1984, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1995. 800SP có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Ngoại thất Hawker 800A

Việc giao hàng Hawker 800A bắt đầu vào năm 1984, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1995. 238 máy bay 800A hiện đang hoạt động trong biên chế. Các

Ngoại thất Hawker 750

Việc giao hàng Hawker 750 bắt đầu vào năm 2008, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2011. 48 chiếc 750 hiện đang hoạt động. Các

Ngoại thất Hawker 700

Việc giao hàng Hawker 700 bắt đầu vào năm 1977, với việc giao hàng kết thúc vào năm 1984. Chiếc 700 có thể chứa tối đa 8 hành khách, với

Ngoại thất Hawker 400XP

Việc giao hàng Hawker 400XP bắt đầu vào năm 2003, với việc giao hàng kết thúc vào năm 2010. 224 máy bay 400XP hiện đang hoạt động. Các