Bỏ qua nội dung chính

Công cụ miễn phí máy bay phản lực riêng

Truy cập các công cụ máy bay riêng hoàn toàn miễn phí

Máy tính chi phí

Tính toán thời gian bay, chi phí thuê tàu, chi phí sở hữu và mức tiêu hao nhiên liệu cho bất kỳ nhiệm vụ máy bay riêng nào.

Máy tính phát thải

Tính toán lượng carbon được thải ra từ một nhiệm vụ máy bay phản lực tư nhân.

Đốt nhiên liệu

Nhận nhiên liệu chi phí ước tính cho một máy bay phản lực tư nhân và nhiên liệu ước tính được sử dụng cho bất kỳ thời gian nhiệm vụ nào.

Bản đồ phạm vi

So sánh phạm vi tối đa của tối đa 3 máy bay riêng trên bản đồ tương tác này.