Dãy máy bay phản lực riêng

Sử dụng công cụ bên dưới để xem các mẫu máy bay phản lực tư nhân khác nhau có thể bay được bao xa.

Chỉ cần nhập vị trí xuất phát của bạn và chọn một chiếc máy bay. Vùng màu đỏ là khoảng cách máy bay có thể bay mà không cần tiếp nhiên liệu.