Theo dõi chuyến bay hàng ngày

Duyệt qua số liệu chuyến bay hàng ngày cho tất cả các máy bay phản lực kinh doanh bay trên toàn thế giới. Thu hẹp kết quả dựa trên khu vực và nhà sản xuất máy bay.

Bạn có thể điều chỉnh loại dữ liệu và khu vực bằng cách sử dụng menu thả xuống có nhãn “Biểu đồ” và thậm chí chọn phạm vi ngày tùy chỉnh để so sánh các chuyến bay.

Nhận số chuyến bay chính xác bằng cách di chuột qua ngày bạn đã chọn và đơn giản hóa biểu đồ bằng cách chọn hoặc bỏ chọn năm dữ liệu đã chọn của bạn.