Thẻ phản lực

Cessna Citation Latitude Ngoại Thất

Thẻ máy bay phản lực là một chương trình thành viên trả trước cho phép bạn bay trên máy bay phản lực tư nhân với mức cố định. Nó là