Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur Webbplatsoperatören ("Webbplatsoperatören", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, skyddar och använder den personligt identifierbara informationen ("Personlig information") dig ("Användare") , "Du" eller "din") kan tillhandahålla på jämföreprivateplanes.com webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans, "Webbplats" eller "Tjänster"). Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig när det gäller vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte för företag som vi inte äger eller kontrollerar eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller oss när du fyller i onlineformulär på webbplatsen. Du kan välja att inte förse oss med viss information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Samling av icke-personliga uppgifter

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som enhetens IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemstyp och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, den tid du spenderar på dessa sidor, information du söker efter på vår webbplats, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Användning och behandling av insamlad information

All information vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra vår webbplats; förbättra kundservice och svara på frågor och e-postmeddelanden från våra kunder; driva och driva vår webbplats och tjänster. Insamlad icke-personlig information används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och fastställa statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information sammanfattas annars inte på ett sådant sätt att det skulle kunna identifiera någon speciell användare av systemet.

Vi kan behandla personuppgifter som är relaterade till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke till ett eller flera specifika ändamål. Observera att enligt vissa lagstiftningar kan vi få bearbeta information tills du gör invändningar mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita sig på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller emellertid inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk lagstiftning om dataskydd. (ii) Det är nödvändigt att tillhandahålla information för att kunna genomföra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser enligt avtalet. (iii) Behandling är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som du är föremål för. iv) Bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet hos oss. (v) Behandling är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Under alla omständigheter kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättas av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker, kan du läsa mer genom att kolla relevanta delar av det här dokumentet eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktdelen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information, (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke (iii) du har rätt att lära dig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas (iv) du har rätt att verifiera riktigheten i din information och be om att den uppdateras eller rättas (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i så fall kommer vi inte att behandla din information för något annat ändamål än att lagra det, (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information från oss (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke, på ett kontrakt som du ingår i eller på förhandsbestämmelserna.

Rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse, kan du motsätta sig sådan behandling genom utövande av en officiell myndighet som är belägen hos oss eller för de legitima intressen som vi förfogar över, genom att ge en grund som är relaterad till er speciella situation för att motivera invändning. Du måste dock veta att, om din personliga information behandlas för direkt marknadsföring, kan du motsätta dig den behandlingen när som helst utan att motivera det. För att lära oss, om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring, kan du referera till relevanta delar av det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utnyttjas gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Barnens integritet

Vi samlar inte medvetet någon personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte skicka någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har tillhandahållit personlig information till oss via vår webbplats eller tjänst, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det för dina räkning).

Cookies

Webbplatsen använder "cookies" för att personifiera din online-upplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem, besök internetcookies.org

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare innehåller en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker som du inte vill spåra din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla information i samband med en webbplats. I dessa syften avser spårning att samla personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst som de flyttar över olika webbplatser över tiden. Vår hemsida spårar inte sina besökare över tiden och över tredje parts webbplatser. Vissa webbplatser från tredje part kan dock hålla reda på dina webbläsningsaktiviteter när de tjänar dig innehåll, vilket gör att de kan skräddarsy vad de presenterar för dig.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår hemsida och läsa sekretessutlåtandena på varje webbplats som kan hämta personuppgifter.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig tillgång, användning, modifiering och avslöjande av personlig information i dess kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, när vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och integriteten av all information och data som utbyts mellan dig och vår hemsida kan inte garanteras och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

Om vi ​​blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyras eller användarens personuppgifter har lämnats till icke-närstående tredje parter till följd av extern verksamhet, inklusive men inte begränsat till säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till utredning och rapportering samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. Vid en överträdelse av uppgifter kommer vi att göra rimliga ansträngningar att meddela berörda personer om vi anser att det finns en rimlig risk för att användaren skadas till följd av överträdelsen eller om lagarinformation annars föreskrivs. När vi gör så lägger vi ett meddelande på hemsidan.

Juridisk information

I händelse av att vi går igenom en affärsövergång, till exempel en sammanslagning eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personuppgifter sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när det gäller webbplatsen eller tjänsterna, när som helst, med effekt på att en uppdaterad version av denna policy läggs ut på webbplatsen. När vi gör kommer vi att se uppdaterat datum längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster accepterar du att vara bunden av denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna policy har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 7 februari 2021