Politika e Privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ("Politika") përshkruan se si Operatori i Uebsajtit ("Operatori i Uebfaqes", "ne", "ne" ose "yni") mbledh, mbron dhe përdor informacionin personal të identifikueshëm ("Informacionin Personal") ju ("Përdoruesi") , "Ju" ose "juaj") mund të siguroni në krahasoni privateplanes.com faqen e internetit dhe cilindo prej produkteve ose shërbimeve të tij (kolektivisht, "Uebfaqe" ose "Shërbime"). Ai gjithashtu përshkruan zgjedhjet e disponueshme për ju në lidhje me përdorimin tonë të Informacionit tuaj Personal dhe mënyrën se si mund t'i përdorni dhe azhurnoni këto informacione. Kjo politikë nuk zbatohet për praktikat e ndërmarrjeve që ne nuk zotërojmë ose kontrollojmë, ose për individë që nuk i punësojmë ose administrojmë.

Mbledhja e informacionit personal

Ne marrim dhe ruajmë çdo informacion që ju na jepni me vetëdije kur plotësoni ndonjë formë në internet në Uebfaqe. Mund të zgjidhni të mos na jepni informacione të caktuara, por atëherë mund të mos jeni në gjendje të përfitoni nga disa nga veçoritë e Uebfaqes. Përdoruesit të cilët nuk janë të sigurt se çfarë informacioni është i detyrueshëm janë të mirëpritur të na kontaktojnë.

Mbledhja e informacionit jo personal

Kur vizitoni Uebfaqen, serverat tanë regjistrojnë automatikisht informacionin që dërgon shfletuesi juaj. Këto të dhëna mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa IP e pajisjes suaj, lloji dhe versioni i shfletuesit, lloji dhe versioni i sistemit operativ, preferencat e gjuhës ose faqen që po vizitonit para se të vini në faqen tonë të internetit, faqet e faqes sonë të internetit që vizitoni, kohën e kaluar në ato faqe, informacione që ju kërkoni në Uebfaqen tonë, oraret dhe datat e hyrjes dhe statistika të tjera.

Përdorimi dhe përpunimi i informacionit të mbledhur

Çdo informacion që ne mbledhim nga ju mund të përdoret për të personalizuar përvojën tuaj; të përmirësojmë faqen tonë të internetit; të përmirësojmë shërbimin ndaj klientit dhe t'iu përgjigjemi pyetjeve dhe postave elektronike të klientëve tanë; drejtoni dhe operoni Uebfaqen dhe Shërbimet tona. Informacioni Jo-Personal i mbledhur përdoret vetëm për të identifikuar rastet e mundshme të abuzimit dhe për të krijuar informacione statistikore në lidhje me përdorimin e faqes në internet. Ky informacion statistikor nuk grumbullohet ndryshe në një mënyrë të tillë që do të identifikonte ndonjë përdorues të veçantë të sistemit.

Ne mund të përpunojmë Informacione Personale që lidhen me ju nëse zbatohet njëra nga sa vijon: (i) Ju keni dhënë pëlqimin tuaj për një ose më shumë qëllime specifike. Vini re se në bazë të disa legjislacioneve mund të na lejohet të përpunojmë informacione deri sa të kundërshtoni një procesim të tillë (duke hequr dorë), pa pasur nevojë të mbështeteni në pëlqimin ose ndonjë nga bazat e mëposhtme ligjore më poshtë. Sidoqoftë, kjo nuk vlen, sa herë që përpunimi i informacionit personal është subjekt i ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave; (ii) Sigurimi i informacionit është i nevojshëm për kryerjen e një marrëveshje me ju dhe / ose për çdo detyrim para-kontraktues të tij; (iii) Përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtroheni; (iv) Përpunimi ka të bëjë me një detyrë që kryhet në interes të publikut ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar të caktuar ndaj nesh; (v) Përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë. Në çdo rast, ne do të jemi të lumtur të sqarojmë bazën specifike ligjore që vlen për përpunimin, dhe veçanërisht nëse sigurimi i të dhënave personale është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për lidhjen e një kontrate.

Transferimi dhe ruajtja e informacionit

Në varësi të vendndodhjes tuaj, transferimet e të dhënave mund të përfshijnë transferimin dhe ruajtjen e informacionit tuaj në një vend tjetër përveç tuajin. Ju keni të drejtë të mësoni për bazën ligjore të transferimeve të informacionit në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose ndonjë organizatë ndërkombëtare të qeverisur nga ligji ndërkombëtar publik ose i krijuar nga dy ose më shumë vende, të tilla si KB, dhe për masat e sigurisë të marra nga ne për të mbrojtur informacionin tuaj. Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë, mund të mësoni më shumë duke kontrolluar pjesët përkatëse të këtij dokumenti ose të pyesni me ne duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

Të drejtat e përdoruesve

Ju mund të ushtroni të drejta të caktuara në lidhje me informacionin tuaj të përpunuar nga ne. Në veçanti, ju keni të drejtë të bëni sa më poshtë: (i) ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin kur më parë keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e informacionit tuaj; (ii) ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj nëse përpunimi kryhet në baza ligjore, përveç pëlqimit; (iii) ju keni të drejtë të mësoni nëse informacioni po përpunohet nga ne, të merrni informacione shpjeguese në lidhje me aspekte të caktuara të përpunimit dhe të merrni një kopje të informacionit që i nënshtrohet përpunimit; (iv) ju keni të drejtë të verifikoni saktësinë e informacionit tuaj dhe të kërkoni që ai të azhurnohet ose korrigjohet; (v) ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kufizoni përpunimin e informacionit tuaj, në këtë rast, ne nuk do t'i përpunojmë informacionet tuaja për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tij; (vi) ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të merrni fshirjen e Informacionit tuaj Personal nga ne; (vii) ju keni të drejtë të merrni informacionin tuaj në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm të makinerisë, dhe nëse është teknikisht e mundshme, t'i transferoni ato tek një kontrollues tjetër pa ndonjë pengesë. Kjo dispozitë është e zbatueshme me kusht që informacioni juaj të përpunohet me mjete të automatizuara dhe që përpunimi të bazohet në pëlqimin tuaj, në një kontratë të cilës ju jeni pjesë e detyrimeve para-kontraktuese të saj.

E drejta për të kundërshtuar përpunimin

Kur Informacioni Personal përpunohet për interesin publik, në ushtrimin e një autoriteti zyrtar të dhënë tek ne ose për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga ne, ju mund të kundërshtoni një procesim të tillë duke siguruar një bazë të lidhur me situatën tuaj të veçantë për të justifikuar kundërshtimi. Ju duhet të dini që, megjithatë, nëse Informacioni juaj Personal përpunohet për qëllime të drejtpërdrejtë të marketingut, ju mund të kundërshtoni atë përpunim në çdo kohë pa siguruar ndonjë justifikim. Për të mësuar, nëse ne po përpunojmë Informacione Personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ju mund t'i referoheni seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Si t’i ushtroni këto të drejta

Do kërkesë për të ushtruar të drejtat e përdoruesit mund t'i drejtohet Pronarit përmes detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument. Këto kërkesa mund të ushtrohen falas dhe do të adresohen nga Pronari sa më shpejt që të jetë e mundur dhe gjithmonë brenda një muaji.

Privatësia e fëmijëve

Ne me vetëdije nuk mbledhim asnjë Informacion Personal nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, ju lutemi mos paraqisni asnjë Informacion Personal përmes Uebfaqes ose Shërbimit tonë. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët ligjorë të monitorojnë përdorimin e fëmijëve të tyre në Internet dhe të ndihmojnë në zbatimin e kësaj Politike duke udhëzuar fëmijët e tyre të mos japin kurrë Informacione Personale përmes Uebsajtit ose Shërbimit tonë pa lejen e tyre. Nëse keni arsye të besoni se një fëmijë nën moshën 13 vjeç na ka dhënë Informacione Personale përmes Uebsajtit ose Shërbimit tonë, ju lutemi na kontaktoni. Ju gjithashtu duhet të jeni të paktën 16 vjeç për të dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale në vendin tuaj (në disa vende ne mund ta lejojmë prindin ose kujdestarin tuaj ta bëjnë këtë në emrin tuaj).

biskota

Uebfaqja përdor "cookies" për t'ju ndihmuar të personalizoni përvojën tuaj në internet. Cookie është një skedar teksti që vendoset në diskun tuaj të ngurtë nga një server në internet. Cookies nuk mund të përdoren për të ekzekutuar programe ose për të dërguar viruse në kompjuterin tuaj. Cookies ju caktohen në mënyrë unike dhe mund të lexohen vetëm nga një server në internet në domenin që ju ka lëshuar cookie. Ne mund të përdorim cookies për të mbledhur, ruajtur dhe gjurmuar informacione për qëllime statistikore për të vepruar në Uebfaqen dhe Shërbimet tona. Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni cookies. Shumica e shfletuesve të internetit pranojnë automatikisht cookies, por zakonisht mund të modifikoni cilësimin e shfletuesit tuaj për të refuzuar cookies nëse preferoni. Për të mësuar më shumë rreth cookies dhe si t'i menaxhoni, vizitoni internetcookies.org

Mos Ndiqni sinjalet

Disa shfletues përfshijnë një veçori Mos gjurmo që sinjalizon faqet e internetit që vizitoni se nuk dëshironi të gjurmoheni aktivitetin tuaj në internet. Ndjekja nuk është e njëjtë me përdorimin ose mbledhjen e informacionit në lidhje me një faqe në internet. Për këto qëllime, gjurmimi i referohet mbledhjes së informacionit personal të identifikueshëm nga konsumatorët që përdorin ose vizitojnë një faqe në internet ose shërbim në internet ndërsa lëvizin nëpër faqe të ndryshme me kalimin e kohës. Uebfaqja jonë nuk i ndjek vizitorët e saj me kalimin e kohës dhe nëpër faqet e internetit të palëve të treta. Sidoqoftë, disa faqe të palëve të treta mund të mbajnë gjurmët e aktiviteteve tuaja të shfletimit kur ju shërbejnë përmbajtje, gjë që u lejon atyre të përshtatin atë që ju paraqesin.

Lidhje me faqe të tjera

Uebfaqja jonë përmban lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk janë në pronësi ose kontrollohen nga ne. Ju lutemi kini kujdes që ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e intimitetit të faqeve të tjera të internetit ose të palëve të treta. Ne ju inkurajojmë që të jeni të vetëdijshëm kur dilni nga Uebfaqja jonë dhe të lexoni deklaratat e intimitetit për secilën faqe interneti që mund të mbledhë Informacione Personale.

Siguria e informacionit

Ne sigurojmë informacionin që ju ofroni në serverat e kompjuterave në një mjedis të kontrolluar, të sigurt, të mbrojtur nga qasja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Ne ruajmë masa mbrojtëse të arsyeshme administrative, teknike dhe fizike në përpjekje për të mbrojtur kundër hyrjes, përdorimit, modifikimit dhe zbulimit të Informacionit Personal në kontrollin dhe mbajtjen e tij të paautorizuar. Sidoqoftë, asnjë transmetim i të dhënave përmes Internetit ose rrjetit pa tel nuk mund të garantohet. Prandaj, ndërsa ne përpiqemi të mbrojmë Informacionin tuaj Personal, ju e pranoni se (i) ekzistojnë kufizime të sigurisë dhe intimitetit të Internetit që janë përtej kontrollit tonë; (ii) siguria, integriteti dhe intimiteti i çdo informacioni dhe të dhënat e shkëmbyera midis jush dhe faqes sonë të internetit nuk mund të garantohen; dhe (iii) çdo informacion dhe të dhëna e tillë mund të shihet ose tamponohet në tranzit nga një palë e tretë, pavarësisht përpjekjeve më të mira.

Shkelja e të dhënave

Në rast se ne ndërgjegjësohemi që siguria e Uebsajtit është komprometuar ose përdoruesit Informacioni personal u është zbuluar palëve të treta të palidhur si rezultat i aktivitetit të jashtëm, përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, sulme sigurie ose mashtrim, ne rezervojmë të drejtën për të marrë masa të arsyeshme, duke përfshirë, por jo kufizuar në, hetimin dhe raportimin, si dhe njoftimin për dhe bashkëpunimin me autoritetet e zbatimit të ligjit. Në rast të shkeljes së të dhënave, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të njoftuar individët e prekur nëse besojmë se ekziston një rrezik i arsyeshëm i dëmtimit të përdoruesit si rezultat i shkeljes ose nëse njoftimi kërkohet ndryshe nga ligji. Kur ta bëjmë, ne do të postojmë një njoftim në Uebfaqe.

Shpalosja ligjore

Në rast se kalojmë një tranzicion biznesi, siç është bashkimi ose blerja nga një kompani tjetër, ose shitja e të gjithë ose një pjese të aseteve të saj, llogaria juaj e përdoruesit dhe të dhënat personale ka të ngjarë të jenë midis aktiveve të transferuara.

Ndryshimet dhe ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar këtë politikë në lidhje me Uebfaqen ose Shërbimet në çdo kohë, efektive pas postimit të një versioni të azhurnuar të kësaj Politike në Uebfaqe. Kur ta bëjmë ne do të rishikojmë datën e azhurnuar në fund të kësaj faqe. Përdorimi i vazhdueshëm i Uebfaqes pas ndonjë ndryshimi të tillë do të përbëjë pëlqimin tuaj për ndryshime të tilla.

Pranimi i kësaj politike

Ju e pranoni që e keni lexuar këtë politikë dhe pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e saj. Duke përdorur Uebfaqen ose Shërbimet e tij ju pranoni të bindeni nga kjo Politikë. Nëse nuk jeni dakord të respektoni kushtet e kësaj Politike, nuk jeni i autorizuar të përdorni ose të hyni në Uebfaqe dhe Shërbimet e tij.

Na kontaktuar

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë, ju lutemi na kontaktoni.

Ky dokument është azhurnuar për herë të fundit më 7 shkurt, 2021