Kalo te përmbajtja kryesore

Politika e Privatësisë

Prezantimi

Në Magic Lagoon Limited, d/b/a Krahasoni Avionët Privatë ("ne", "ne", "jonë" ose "Kompania") ne vlerësojmë privatësinë tuaj dhe rëndësinë e ruajtjes së të dhënave tuaja. Kjo Politikë e Privatësisë (“Politika”) përshkruan praktikat tona të privatësisë për aktivitetet e përcaktuara më poshtë. Sipas të drejtave tuaja, ne ju informojmë se si mbledhim, ruajmë, aksesojmë dhe ndryshe përpunojmë informacionin në lidhje me individët. Në këtë politikë, të dhënat personale (“Të dhënat personale”) i referohen çdo informacioni që në vetvete, ose në kombinim me informacione të tjera të disponueshme, mund të identifikojë një individ.

Vendndodhjet e zyrave ku mund të gjenden Magic Lagoon Limited https://compareprivateplanes.com/contact

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë tuaj në përputhje me nivelin më të lartë të rregullores së privatësisë. Si të tillë, ne ndjekim detyrimet sipas rregulloreve të mëposhtme:

 • Ligji i Kanadasë për Mbrojtjen e Informacionit Personal dhe Dokumentet Elektronike (PIPEDA) dhe legjislacionet provinciale në fuqi
 • Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR)
 • Legjislacioni i Brazilit për mbrojtjen e të dhënave (LGPD)
 • Akti i Privatësisë së Konsumatorit të Kalifornisë (CCPA) / Akti i të Drejtave të Privatësisë së Kalifornisë (CPRA) dhe Ligji për Mbrojtjen e Privatësisë në internet të Kalifornisë (CalOPPA)
 • Ligji i privatësisë së Kolorados (CPA)
 • Akti i privatësisë së konsumatorit në Utah (UCPA)
 • Akti i privatësisë së të dhënave të Connecticut (CTDPA)
 • Akti i Mbrojtjes së të Dhënave të Konsumatorit të Virxhinias (VCDPA)
 • Ligji për Mbrojtjen e Informacionit Personal të Afrikës së Jugut (POPIA)

Fusha

Kjo politikë zbatohet për faqet e internetit, domenet, aplikacionet, shërbimet dhe produktet e Magic Lagoon Limited.

Kjo politikë nuk zbatohet për aplikacionet, faqet e internetit, produktet, shërbimet ose platformat e palëve të treta që mund të aksesohen nëpërmjet lidhjeve (jo-) që ne mund t'ju ofrojmë. Këto sajte janë në pronësi dhe operohen në mënyrë të pavarur nga ne, dhe ato kanë praktikat e tyre të veçanta të privatësisë dhe mbledhjes së të dhënave. Çdo e dhënë personale që ju jepni këtyre faqeve të internetit do të qeveriset nga politika e privatësisë së palës së tretë. Ne nuk mund të pranojmë përgjegjësi për veprimet ose politikat e këtyre sajteve të pavarura dhe nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë së faqeve të tilla.

Aktivitetet e përpunimit

Kjo politikë zbatohet kur ndërveproni me ne duke bërë ndonjë nga sa vijon:

 • Përdorni aplikacionin dhe shërbimet tona si përdorues i autorizuar
 • Vizitoni cilindo nga faqet tona të internetit që lidhen me këtë Deklaratë të Privatësisë
 • Merrni çdo komunikim nga ne duke përfshirë buletinet, emailet, telefonatat ose tekstet / SMS

Të dhënat personale që ne mbledhim

Çfarë të dhënash personale mbledhim

Kur bëni një blerje ose përpiqeni të bëni një blerje, ne mbledhim llojet e mëposhtme të të dhënave personale:

Kjo perfshin:

 • Informacione të llogarisë si emri, adresa e emailit dhe fjalëkalimi
 • Informacioni i pagesës si adresa juaj e faturimit, numri i telefonit, karta e kreditit, karta e debitit ose mënyra tjetër e pagesës
 • Vendndodhja e të dhënave

Kur përdorni produktet dhe/ose veçoritë tona, ne mbledhim llojet e mëposhtme të të dhënave personale:

 • Informacione të llogarisë si emri, adresa e emailit dhe fjalëkalimi
 • Informacioni i pagesës si adresa juaj e faturimit, numri i telefonit, karta e kreditit, karta e debitit ose mënyra tjetër e pagesës
 • Vendndodhja e të dhënave
 • Komentet, të tilla si mbështetja e klientit ose komentet e produktit
 • Informacioni i produktit, si numri serial, regjistrimi i produktit, informacioni i licencimit

Si i mbledhim të dhënat tuaja personale

Ne mbledhim të dhëna personale nga burimet e mëposhtme:

Nga ti. Ju mund të na jepni informacionin e llogarisë tuaj, informacionin e pagesës, informacionin financiar, të dhënat demografike, informacionin e blerjes, përmbajtjen, komentet, informacionin e produktit, duke plotësuar formularët, duke përdorur produktet ose shërbimet tona, duke futur informacione në internet ose duke korresponduar me ne me postë, telefon , email ose ndryshe. Kjo përfshin të dhënat personale që jepni, për shembull, kur:

 • Krijoni një llogari ose blini produkte në faqen tonë të internetit;
 • Përdorni produktet ose shërbimet tona;
 • Krijoni përmbajtje përmes produkteve ose shërbimeve tona;
 • Shprehni interes për produktet ose shërbimet tona;
 • Shkarkimi i softuerit dhe/ose aplikacionit tonë celular;
 • Abonohuni në buletinin tonë;
 • Plotësoni një studim vullnetar të kërkimit të tregut;
 • Na kontaktoni me një kërkesë ose për të raportuar një problem (me telefon, email, media sociale ose shërbim mesazhesh);
 • Kur hyni në faqen tonë të internetit përmes mediave sociale;

Teknologjitë e automatizuara ose ndërveprimet: Ndërsa ndërveproni me faqen tonë të internetit, ne mund të mbledhim automatikisht llojet e mëposhtme të të dhënave (të gjitha siç përshkruhen më lart): Të dhënat e pajisjes për pajisjet tuaja, të dhënat e përdorimit në lidhje me veprimet dhe modelet tuaja të shfletimit dhe të dhënat e kontaktit ku detyrat e kryera përmes faqes sonë të internetit mbeten të papërfunduara , të tilla si porositë e paplota ose shporta të braktisura. Ne i mbledhim këto të dhëna duke përdorur cookie, regjistrat e serverëve dhe teknologji të tjera të ngjashme. Ju lutemi shikoni seksionin tonë të Cookie (më poshtë) për detaje të mëtejshme.

Palëve të treta: Ne mund të marrim të dhëna personale për ju nga palë të treta të ndryshme, duke përfshirë:

 • Informacioni i llogarisë dhe informacioni i pagesës nga një individ tjetër kur ata blejnë një dhuratë për ju në faqen tonë të internetit;
 • Të dhënat e pajisjes dhe përdorimit nga palët e treta, duke përfshirë ofruesit e analitikës si Google;
 • Informacioni i llogarisë dhe të dhënat e pagesave nga platformat e mediave sociale kur hyni në faqen tonë të internetit duke përdorur platforma të tilla të mediave sociale;
 • Përmbajtje nga shërbimet e komunikimit, duke përfshirë ofruesit e postës elektronike dhe rrjetet sociale, kur na jepni leje për të hyrë në të dhënat tuaja në shërbime ose rrjete të tilla të palëve të treta;
 • Informacioni i Llogarisë dhe Të Dhënat e Pagesave nga palët e treta, duke përfshirë organizatat (të tilla si agjencitë e zbatimit të ligjit), shoqatat dhe grupet, të cilët ndajnë të dhëna për qëllime të parandalimit dhe zbulimit të mashtrimit dhe reduktimit të rrezikut të kredisë; dhe
 • Informacioni i llogarisë, të dhënat e pagesave dhe të dhënat financiare nga ofruesit e shërbimeve teknike, pagesave dhe dërgesave.

Nëse ju na jepni neve, ose ofruesve tanë të shërbimeve, ndonjë të dhënë personale që lidhet me individë të tjerë, ju përfaqësoni se keni autoritetin për ta bërë këtë dhe pranoni se ato do të përdoren në përputhje me këtë Politikë. Nëse besoni se të dhënat tuaja personale na janë dhënë në mënyrë të parregullt, ose për të ushtruar ndryshe të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin e përcaktuar në seksionin "Na kontaktoni" më poshtë.

Të dhënat e pajisjes dhe përdorimit

Kur vizitoni një uebsajt të Magic Lagoon Limited, ne mbledhim dhe ruajmë automatikisht informacione rreth vizitës suaj duke përdorur skedarët e shfletuesit (skedarët që dërgohen nga ne në kompjuterin tuaj) ose teknologji të ngjashme. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha cookie-t ose të tregojë kur një cookie po dërgohet. Veçoria e Ndihmës në shumicën e shfletuesve do të ofrojë informacione se si të pranoni skedarët e skedarëve, çaktivizoni skedarët ose t'ju njoftojmë kur merrni një skedar të ri. Nëse nuk pranoni cookie, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori të Shërbimit tonë dhe ju rekomandojmë t'i lini ato të aktivizuara.

Ne gjithashtu përpunojmë informacionin kur përdorni shërbimet dhe produktet tona. Ky informacion mund të përfshijë:

 • Informacioni i hyrjes
 • Adresa IP
 • Vula kohore
 • Informacioni i vendndodhjes
 • Termat ose kërkimet në ueb që ju çuan në sit
 • Të dhëna të tjera operacionale.

Të dhënat që mbledhim nga palët e treta

Ne mund t'i marrim të dhënat tuaja personale nga palë të treta, të tilla si kompani që abonohen në shërbimet e Magic Lagoon Limited, partnerë dhe burime të tjera. Këto të dhëna personale nuk mblidhen nga ne, por nga një palë e tretë dhe i nënshtrohen politikave të veçanta të privatësisë dhe mbledhjes së të dhënave të palës së tretë përkatëse. Ne nuk kemi asnjë kontroll ose informacion mbi mënyrën se si të dhënat tuaja personale trajtohen nga palët e treta. Si gjithmonë, ju keni të drejtë të rishikoni dhe korrigjoni këtë informacion. Nëse keni ndonjë pyetje, fillimisht duhet të kontaktoni palën e tretë përkatëse për informacione të mëtejshme në lidhje me të dhënat tuaja personale. Kur kjo palë e tretë nuk reagon ndaj të drejtave tuaja, ju mund të kontaktoni Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave në Magic Lagoon Limited (detajet e kontaktit më poshtë).

Uebsajtet dhe shërbimet tona mund të përmbajnë lidhje me faqe, aplikacione dhe shërbime të tjera të mbajtura nga palë të treta. Praktikat e informacionit të këtyre shërbimeve të tjera, ose të rrjeteve të mediave sociale që presin faqet tona të mediave sociale të markës, rregullohen nga deklaratat e privatësisë së palëve të treta, të cilat duhet t'i rishikoni për të kuptuar më mirë praktikat e privatësisë së këtyre palëve të treta.

Qëllimi dhe Baza Ligjore e Përpunimit të të Dhënave Personale

Ne mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale me pëlqimin tuaj për të ofruar, mirëmbajtur dhe zhvilluar produktet dhe shërbimet tona dhe për të kuptuar se si t'i përmirësojmë ato.

Këto qëllime përfshijnë:

 • Për të ofruar produktin ose shërbimin tuaj
 • Për të përmbushur porositë duke përfshirë dërgesën elektronike dhe jo elektronike
 • Ndërtimi i një mjedisi të sigurt dhe të sigurt
 • Për të verifikuar ose vërtetuar identitetin tuaj; dhe
 • Hetoni dhe parandaloni incidentet e sigurisë si shkeljet, sulmet dhe hakimet
 • Ofrimi, Zhvillimi dhe Përmirësimi i Produkteve dhe Shërbimeve tona
 • Ofroni, mirëmbani, korrigjoni dhe përmirësoni produktet dhe shërbimet tona.
 • Ju mundësojnë qasjen në shërbimet e Magic Lagoon Limited dhe konfigurimin e llogarive.
 • Ju ofrojnë mbështetje teknike dhe klientit

Kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të ofruar një produkt ose shërbim, ne e bëjmë këtë sepse është e nevojshme të përmbushen detyrimet kontraktuale. I gjithë përpunimi i mësipërm është i nevojshëm në interesat tona legjitime për të ofruar produkte dhe shërbime dhe për të ruajtur marrëdhënien tonë me ju dhe për të mbrojtur biznesin tonë për shembull nga mashtrimi. Për të filluar shërbimet me ju do të kërkohet pëlqimi. Pëlqimi i ri do të kërkohet nëse bëhet ndonjë ndryshim në llojin e të dhënave të mbledhura. Brenda kontratës sonë, nëse nuk jepni pëlqimin, disa shërbime mund të mos jenë të disponueshme për ju.

Mjetet e Palës së Tretë

Ne përdorim këto mjete të palëve të treta për të ruajtur informacionin tuaj:

 • Shirit

Transferimi dhe ruajtja ndërkombëtare e të dhënave

Aty ku është e mundur, ne ruajmë dhe përpunojmë të dhëna në serverë brenda rajonit të përgjithshëm gjeografik ku banoni (shënim: kjo mund të mos jetë brenda vendit në të cilin banoni). Në mënyrë të veçantë, për kompanitë me bazë evropiane, ne kemi serverë në Zonën Ekonomike Evropiane. ZEE). Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund të transferohen dhe mbahen në serverë që banojnë jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato në juridiksionin tuaj. Ne do të marrim hapat e duhur për të siguruar që të dhënat tuaja personale të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë politikë, si dhe me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Më shumë informacion rreth këtyre klauzolave ​​mund të gjeni këtu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

Ndarja dhe zbulimi

Ne do t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me palët e treta vetëm në mënyrat e përcaktuara në këtë Politikë ose të përcaktuara në momentin kur mblidhen të dhënat personale.

Ne përdorim gjithashtu Google Analytics për të na ndihmuar të kuptojmë se si klientët tanë e përdorin faqen. Mund të lexoni më shumë rreth mënyrës se si Google i përdor të dhënat tuaja personale këtu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga Google Analytics këtu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kërkesa ligjore

Ne mund të përdorim ose të zbulojmë të dhënat tuaja personale për të përmbushur një detyrim ligjor, në lidhje me një kërkesë nga një autoritet publik ose qeveritar, ose në lidhje me procedurat gjyqësore ose të gjykatës, për të parandaluar humbjen e jetës ose lëndimin, ose për të mbrojtur të drejtat apo pronën. Aty ku është e mundur dhe praktike për ta bërë këtë, ne do t'ju njoftojmë paraprakisht për një zbulim të tillë.

Ofruesit e Shërbimeve dhe Palët e Tjera të Treta

Ne mund të përdorim një ofrues shërbimi nga palët e treta, kontraktorë të pavarur, agjenci ose konsulentë për të ofruar dhe ndihmuar të përmirësojmë produktet dhe shërbimet tona. Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me agjencitë e marketingut, ofruesit e shërbimeve të bazës së të dhënave, ofruesit e shërbimeve rezervë dhe rikuperimi nga fatkeqësitë, ofruesit e shërbimeve të postës elektronike dhe të tjerë, por vetëm për të ruajtur dhe përmirësuar produktet dhe shërbimet tona. Për më shumë informacion mbi marrësit e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin në seksionin "Na kontaktoni" më poshtë.

Cookies

Çfarë janë cookies?

Një cookie është një skedar i vogël me informacion që shfletuesi juaj ruan në pajisjen tuaj. Informacioni në këtë skedar zakonisht ndahet me pronarin e sajtit, përveç partnerëve të mundshëm dhe palëve të treta në atë biznes. Mbledhja e këtij informacioni mund të përdoret në funksion të faqes dhe/ose për të përmirësuar përvojën tuaj.

Si ne përdorim cookies

 • Për t'ju dhënë përvojën më të mirë të mundshme, ne përdorim llojet e mëposhtme të cookies:
 • Rreptësisht e nevojshme. Si një aplikacion ueb, ne kërkojmë disa cookie të nevojshme për të ekzekutuar shërbimin tonë.
 • Preferenca.
  • Ne përdorim cookies preferenciale për të na ndihmuar të kujtojmë mënyrën se si ju pëlqen të përdorni shërbimin tonë.
  • Disa cookie përdoren për të personalizuar përmbajtjen dhe për t'ju paraqitur një përvojë të përshtatur. Për shembull, vendndodhja mund të përdoret për t'ju dhënë shërbime dhe oferta në zonën tuaj.
 • Analiza. Ne mbledhim analiza për llojet e njerëzve që vizitojnë faqen tonë për të përmirësuar shërbimin dhe produktin tonë.

Si të kontrolloni cookie-t tuaja

Për sa kohë që cookie-t nuk janë rreptësisht të nevojshme, ju mund të zgjidhni ose të hiqni dorë nga përdorimi i cookie-ve në çdo kohë. Për të ndryshuar mënyrën në të cilën ne mbledhim informacion nga ju, vizitoni Menaxherin tonë të Cookie.

Ruajtja & Fshirja

Ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin për të cilin janë mbledhur ato të dhëna dhe në masën e kërkuar nga ligji në fuqi. Kur nuk kemi më nevojë për të dhënat personale, ne do t'i heqim ato nga sistemet tona dhe/ose do të ndërmarrim hapa për t'i anonimizuar ato.

Bashkimi ose Blerja

Nëse jemi të përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje aseti, informacioni juaj personal mund të transferohet. Ne do të japim njoftim përpara se informacioni juaj personal të transferohet dhe të bëhet subjekt i një Politike të ndryshme të Privatësisë. Në rrethana të caktuara, mund të na kërkohet të zbulojmë informacionin tuaj personal nëse kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Si i mbajmë të sigurta të dhënat tuaja

Ne kemi masa mbrojtëse organizative të përshtatshme dhe masa sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga humbja aksidentale, përdorimi ose aksesimi në mënyrë të paautorizuar, ndryshimi ose zbulimi.

Komunikimi midis shfletuesit tuaj dhe faqes sonë të internetit përdor një lidhje të sigurt të koduar kudo ku përfshihen të dhënat tuaja personale.

Ne kërkojmë nga çdo palë e tretë që është e kontraktuar të përpunojë të dhënat tuaja personale në emrin tonë që të ketë masa sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja dhe për t'i trajtuar këto të dhëna në përputhje me ligjin.

Në rast fatkeq të një shkeljeje të të dhënave personale, ne do t'ju njoftojmë ju dhe çdo rregullator të zbatueshëm kur na kërkohet ligjërisht ta bëjmë këtë.

Privatësia e Fëmijëve

Ne nuk mbledhim me vetëdije të dhëna personale nga fëmijët nën moshën 18 vjeç

Të drejtat tuaja për të dhënat tuaja personale

Në varësi të vendndodhjes suaj gjeografike dhe shtetësisë, të drejtat tuaja i nënshtrohen rregulloreve lokale të privatësisë së të dhënave. Këto të drejta mund të përfshijnë:

 • E drejta për akses (PIPEDA, GDPR Neni 15, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)
  Ju keni të drejtë të mësoni nëse ne po përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni një kopje të të dhënave personale që ne përpunojmë për ju.
 • E drejta për korrigjim (PIPEDA, GDPR neni 16, CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, LGPD, POPIA)
  Ju keni të drejtë të korrigjoni të dhënat personale të paplota ose të pasakta që ne përpunojmë për ju.
 • E drejta për t'u harruar (e drejta për t'u fshirë) (GDPR neni 17, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)
  Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat personale që ne përpunojmë për ju, përveç rastit kur na duhet t'i ruajmë të dhëna të tilla për të përmbushur një detyrim ligjor ose për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.
 • E drejta e kufizimit të përpunimit (GDPR neni 18, LGPD)
  Ju keni të drejtë të kufizoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara. Në këtë rast, ne nuk do t'i përpunojmë të dhënat tuaja për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre.
 • E drejta për transportueshmëri (PIPEDA, GDPR neni 20, LGPD)
  Ju keni të drejtën të merrni të Dhënat Personale që mbajmë për ju, në një format të strukturuar, elektronik dhe t'i transmetoni këto të dhëna personale te një kontrollues tjetër të dhënash, ku këto janë (a) Të dhënat personale që na keni dhënë, dhe (b) nëse ne po i përpunojmë ato të dhëna në bazë të pëlqimit tuaj ose për të kryer një kontratë me ju ose palën e tretë që pajtohet në shërbime.
 • E drejta për të hequr dorë (CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA)
  Ju keni të drejtë të hiqni dorë nga përpunimi i të dhënave tuaja personale për qëllime të: (1) reklamave të synuara; (2) Shitja e të dhënave personale; dhe/ose (3) Profilizimi në vazhdimësi të vendimeve që prodhojnë efekte ligjore ose të ngjashme të rëndësishme për ju. Sipas CPRA, ju keni të drejtën të hiqni dorë nga ndarja e të dhënave tuaja personale palëve të treta dhe përdorimi dhe zbulimi nga ana jonë i të dhënave tuaja personale të ndjeshme për përdorimet e nevojshme për të ofruar produktet dhe shërbimet e pritura në mënyrë të arsyeshme nga ju.
 • E drejta për kundërshtim (GDPR neni 21, LGPD, POPIA)
  Kur arsyetimi ligjor për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale është interesi ynë legjitim, ju keni të drejtë të kundërshtoni një përpunim të tillë për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë. Ne do t'i përmbahemi kërkesës suaj, përveç rastit kur kemi arsye legjitime bindëse për përpunim që tejkalojnë interesat dhe të drejtat tuaja, ose nëse na duhet të vazhdojmë të përpunojmë të dhënat personale për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e një pretendimi ligjor.
 • Mosdiskriminimi dhe moshakmarrja (CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA)
  Ju keni të drejtë të mos ju mohohet shërbimi ose të keni një përvojë të ndryshuar për ushtrimin e të drejtave tuaja.
 • Paraqisni një apelim (CPA, VCDPA, CTDPA)
  Ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë bazuar në përgjigjen tonë ndaj jush duke ushtruar ndonjë nga këto të drejta. Në rast se nuk jeni dakord me mënyrën se si e zgjidhëm ankesën, ju keni të drejtë të kontaktoni prokurorin e përgjithshëm të vendosur këtu: Nëse jeni me qendër në Kolorado, ju lutemi vizitoni këtë për të bërë një ankesë.

  Nëse jeni me bazë në Virxhinia, ju lutemi vizitoni këtë për të bërë një ankesë.

  Nëse jeni me bazë në Connecticut, ju lutemi vizitoni këtë për të bërë një ankesë.

 • Paraqisni një ankesë (neni 77 i GDPR, LGPD, POPIA)
  Ju keni të drejtë të paraqisni një kërkesë përpara autoritetit të tyre kompetent për mbrojtjen e të dhënave. Nëse jeni me bazë në ZEE, ju lutemi vizitoni këtë faqe interneti (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061) për një listë të autoriteteve lokale të mbrojtjes së të dhënave.

Tërheqja e pëlqimit

Nëse keni rënë dakord për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, pa pagesë, si p.sh. kur dëshironi të tërhiqeni nga mesazhet e marketingut që merrni nga ne. Nëse dëshironi të tërhiqni pëlqimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin e gjetur në fund të kësaj faqeje.

Si t’i ushtroni të drejtat tuaja

Ju mund të bëni një kërkesë për të ushtruar ndonjë nga këto të drejta në lidhje me të dhënat tuaja personale duke ia dërguar kërkesën ekipit tonë të privatësisë duke përdorur formularin e mëposhtëm.

Për privatësinë dhe sigurinë tuaj,

Ndryshimet

Ne mund ta modifikojmë këtë politikë në çdo kohë. Nëse bëjmë ndryshime në këtë politikë, atëherë ne do të postojmë një version të përditësuar të kësaj politike në këtë faqe interneti. Kur përdorni shërbimet tona, do t'ju kërkohet të rishikoni dhe pranoni Politikën tonë të Privatësisë. Në këtë mënyrë, ne mund të regjistrojmë pranimin tuaj dhe t'ju njoftojmë për çdo ndryshim të ardhshëm në këtë politikë.

Kontaktoni

Për të kërkuar një kopje për informacionin tuaj, për t'u çregjistruar nga lista jonë e emailit, për të kërkuar që të dhënat tuaja të fshihen ose për të bërë një pyetje në lidhje me privatësinë e të dhënave tuaja, ne e kemi bërë procesin të thjeshtë:

Për të na kontaktuar, ju lutemi dërgoni email [email mbrojtur]

Na shkruani në:

Oficeri i privatësisë së të dhënave të Krahasoni avionët privatë

71–75 Shelton Street, Londër, WC2H 9JQ,

Na telefononi në:

+442080505015