Pronësia e avionit privat

Avionët privatë janë shpesh të rrethuar nga një ajër misterioz. Ka një sasi të madhe pyetjesh rreth njerëzve që fluturojnë

E jashtme Hawker 800SP

Avionët privatë janë pasuri të shtrenjta dhe, si rezultat, shuma të ndryshme të taksë janë ngarkuar mbi to. Prandaj, është kritike që të

Beechcraft Premier I Jashtëm

Kur bëhet fjalë për çmimin e në pronësi të mëparshme avionët privatë, avionët brenda të njëjtit model mund të ndryshojnë shumë. Natyrisht, kjo pritet

Pronësia e avionëve privatë nuk është për të zbehurit e zemrës ose ata pa miliona të shumta në bankë. Jo vetëm që mund të

A i keni marrë ndonjëherë parasysh faktorët që përfshihen kur blerja e një avioni privat? Si shkoni për këtë? Ku jeni