Pronësia fraksionale

Pronësia e avionit privat është shenja përfundimtare e statusit dhe u siguron pronarëve një sasi të jashtëzakonshme lirie, fleksibiliteti dhe kontrolli. Plot

Pronësia fraksionale e një avioni privat është një opsion popullor për ata që duan lirinë që vjen me pronësinë e plotë të avionëve