Pronësia fraksionale

Falcon Prodhimi i përfunduar i prodhimit 8X

Pronësia fraksionale i një avioni privat është një opsion popullor për ata që duan lirinë që vjen me avionë të plotë pronë