Llogaritësi i emetimeve

Merrni menjëherë sasinë e dioksidit të karbonit të prodhuar nga çdo avion privat për çdo fluturim.
Zgjidhni midis mbi 140 avionëve privatë.

Përdorni mjetin më poshtë për të parë emetimet totale të karbonit të prodhuara nga një avion privat.

Thjesht zgjidhni një avion privat dhe futni kohëzgjatjen e fluturimit në orë. Llogaritni dhe merrni emetimet e menjëhershme të dioksidit të karbonit të prodhuara në ton.

Zgjidhni llojin e avionit:
Kohëzgjatja e fluturimit në orë:


orëEmetimet tuaja të karbonit në ton:

0.00Mbi 140 avionë privatë

Zgjidhni midis mbi 140 avionëve të ndryshëm privatë dhe sa do të kushtojnë ato. Zgjidhni nga më të fundit dhe më të mëdhenjtë, deri në avionin më të vjetër privat.

Çdo Kohëzgjatje e Fluturimit

Thjesht shkruani kohëzgjatjen e fluturimit në orë. Ky numër mund të jetë nga një fluturim i vetëm deri në orët totale vjetore të fluturuara.

Dioksid karboni total i prodhuar

Merrni menjëherë një numër të vetëm që siguron dioksidin e karbonit total të prodhuar në ton për kriteret e futura, së bashku me vendin ku mund të kompensohet.