Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Operator Witryny („Operator Witryny”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane Osobowe”) Ty („Użytkownik”) , „Ty” lub „twój”) może udostępniać na porównajprivateplanes.com witryna internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Polityka nie dotyczy praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, wypełniając formularze online w Witrynie. Możesz zdecydować się nie przekazywać nam pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Kiedy odwiedzasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które wysyła Twoja przeglądarka. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Witrynę, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje wyszukiwane w naszej Witrynie, czasy i daty dostępu oraz inne statystyki.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twoich doświadczeń; ulepszać naszą Witrynę; ulepszać obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; prowadzić i obsługiwać naszą Witrynę i Usługi. Gromadzone informacje nieosobowe służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób identyfikujący konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą dane osobowe, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy zezwolić na przetwarzanie informacji do momentu, w którym sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (rezygnując z niego), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i / lub jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam; (v) Przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności, czy dostarczanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo zapoznać się z podstawą prawną przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje informacje. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w części kontaktowej.

Prawa użytkowników

Możesz korzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do następujących działań: (i) masz prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie twoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania od nas usunięcia swoich Danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania go innemu kontrolerowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane za pomocą automatycznych środków i że przetwarzanie jest oparte na twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w wykonywaniu władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez nas, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, przedstawiając podstawy związane z Twoją konkretną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o korzystanie z praw użytkownika mogą być kierowane do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą kierowane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Prywatność dzieci

Świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat dostarczyło nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, skontaktuj się z nami. Musisz również mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twojemu rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Pliki Cookies

Witryna korzysta z plików „cookie”, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wystawiła Ci plik cookie. Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, odwiedź internetcookies.org

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz śledzić aktywności online. Śledzenie nie jest tym samym, co używanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osobistą od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, ponieważ z czasem przemieszczają się po różnych stronach internetowych. Nasza strona internetowa nie śledzi odwiedzających w czasie i na stronach innych firm. Jednak niektóre witryny innych firm mogą śledzić Twoje działania podczas przeglądania treści, co pozwala im dostosować to, co przedstawiają.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności takich innych stron internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym, kiedy opuszczasz naszą witrynę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej strony internetowej, która może zbierać dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem Danych Osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, podczas gdy staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowane; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub naruszane podczas transportu przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy uświadomimy sobie, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub że Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podejmować odpowiednie środki, w tym, między innymi, dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie i współpracę z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania w celu powiadomienia dotkniętych osób, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli prawo wymaga inaczej. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej.

Ujawnienie prawne

W przypadku, gdy przechodzimy przez zmianę biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przenoszonych aktywów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tej zasady

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 7 lutego 2021 r