Personvernserklæring

Denne personvernpolicyen (“Policy”) beskriver hvordan Nettstedsoperatør (“Nettstedsoperatør”, “vi”, “oss” eller “vår”) samler inn, beskytter og bruker den personlig identifiserbare informasjonen (“Personlig informasjon”) deg (“Bruker”) , “Du” eller “din”) kan gi på compareprivateplanes.com nettstedet og noen av dets produkter eller tjenester (samlet, “Nettsted” eller “Tjenester”). Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg om vår bruk av din personlige informasjon, og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen gjelder ikke praksis for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller leder.

Innsamling av personlig informasjon

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du fyller ut elektroniske skjemaer på nettstedet. Du kan velge å ikke gi oss viss informasjon, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av nettstedets funksjoner. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, kan kontakte oss.

Innsamling av ikke-personlig informasjon

Når du besøker nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan omfatte informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og versjon, operativsystemtype og versjon, språkinnstillinger eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet vårt, sider på nettstedet du besøker, tiden du bruker på disse sidene, informasjonen du søker etter på nettstedet vårt, tilgangstider og datoer og annen statistikk.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til å tilpasse opplevelsen din; forbedre nettstedet vårt; forbedre kundeservice og svare på spørsmål og e-post fra våre kunder; kjøre og drive nettstedet og tjenestene våre. Ikke-personlig informasjon som samles inn, brukes kun til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruk av nettsteder. Denne statistiske informasjonen blir ellers ikke samlet på en slik måte som vil identifisere en bestemt bruker av systemet.

Vi kan behandle personlig informasjon relatert til deg hvis ett av følgende gjelder: (i) Du har gitt ditt samtykke til et eller flere spesifikke formål. Vær oppmerksom på at det i noen lovgivninger kan være tillatt å behandle informasjon til du motsetter deg slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller andre av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personlig informasjon er underlagt europeisk databeskyttelseslov; (ii) Informasjon er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og / eller for eventuelle forutgående kontraktlige forpliktelser derav; (iii) Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) Behandling er relatert til en oppgave som utføres av offentlig interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet gitt oss; (v) Behandling er nødvendig i forbindelse med legitime interesser forfulgt av oss eller av en tredjepart. Uansett vil vi gjerne avklare det spesifikke rettsgrunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lovpålagt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Informasjonsoverføring og lagring

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som styres av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om de sikkerhetstiltak som er truffet av oss for å beskytte dine opplysninger. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre oss ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontaktseksjonen.

Brukerens rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående din informasjon behandlet av oss. Du har spesielt rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av dine opplysninger; (ii) du har rett til å motsette seg behandlingen av din informasjon dersom behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke; (iii) du har rett til å lære om informasjon behandles av oss, oppnå opplysninger om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av dine opplysninger og be om at den skal oppdateres eller korrigeres (v) du har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av din informasjon, i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din for noe annet enn å lagre det; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet din personlige informasjon fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at informasjonen din behandles på automatisert måte, og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av eller på grunn av forpliktelser i henhold til kontrakten.

Retten til å protestere mot behandling

Når Personlig informasjon behandles av allmenn interesse, kan du i utøvelsen av en offisiell autoritet i oss eller i forbindelse med de legitime interessene vi forfølger, motsette seg slik behandling ved å gi et grunnlag knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må vite at, men bør dine personlige opplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan du motsette seg behandlingen når som helst uten å begrunne det. For å lære, om vi behandler personlig informasjon for direkte markedsføring, kan du referere til de relevante delene av dette dokumentet.

Slik utøver du disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktinformasjonen som er oppgitt i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Personvern til barn

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke sende inn personlig informasjon via nettstedet eller tjenesten vår. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas internettbruk og til å håndheve denne policyen ved å instruere barna deres om aldri å gi personlig informasjon via nettstedet vårt eller tjenesten uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 år har gitt oss personlig informasjon via vårt nettsted eller vår tjeneste, kan du kontakte oss. Du må også være minst 16 år for å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger i ditt land (i noen land kan vi tillate at foreldre eller foresatte gjør det på dine vegne).

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker “informasjonskapsler” for å tilpasse din online opplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler tildeles deg unikt, og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg. Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å drive nettstedet og tjenestene våre. Du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det. For å lære mer om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem, besøk internetcookies.org

Ikke spor signaler

Enkelte nettlesere har en Ikke spore-funksjon som signalerer til nettsteder du besøker som du ikke vil ha din onlineaktivitet spores. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle inn informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formål refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en Internett-tjeneste etter hvert som de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Vår nettside sporer ikke sine besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjeparts nettsteder kan imidlertid holde oversikt over nettlesingsaktivitetene dine når de serverer innhold, noe som gjør dem i stand til å skreddersy det de presenterer for deg.

Lenker til andre nettsteder

Vårt nettsted inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernspraksis for slike andre nettsteder eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet vårt, og å lese personvernerklæringene på hvert nettsted som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du tilbyr på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske beskyttelser i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og avsløring av personlig informasjon i sin kontroll og varetekt. Ingen dataoverføring via Internett eller trådløst nettverk kan imidlertid garanteres. Derfor, mens vi forsøker å beskytte dine personlige opplysninger, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) Sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og vår nettside, kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli vist eller manipulert i transitt av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Data brudd

I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet er blitt kompromittert eller brukernes personlige informasjon er blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til ta rimelig hensiktsmessige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevelsesmyndigheter. I tilfelle datainnbrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade for brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsel kreves av loven. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel på nettstedet.

Juridisk opplysning

I tilfelle vi går gjennom en forretningsovergang, for eksempel en sammenslåing eller oppkjøp av et annet selskap, eller salg av hele eller deler av eiendelene, vil brukerkontoen din og personlige data trolig være blant eiendelene som overføres.

Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen når det gjelder nettstedet eller tjenestene når som helst, som er effektive når du sender inn en oppdatert versjon av denne policyen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere oppdatert dato nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet etter slike endringer skal utgjøre samtykke til slike endringer.

Godkjennelse av denne policyen

Du bekrefter at du har lest denne retningslinjene og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å bruke nettstedet eller dets tjenester, godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne retningslinjene, har du ikke rett til å bruke eller få tilgang til nettstedet og dets tjenester.

Kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne policyen, vennligst kontakt oss.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 7. februar 2021