Hva er fraksjonelt eierskap av en privat jetfly?

Falcon 8X ferdig produksjonsløp

Fraksjonelt eierskap av en privatjet er et populært alternativ for de som ønsker friheten som følger med fullt flyeierskap men uten like mye hodepine.

Oversikt over fraksjonalt eierskap

Fraksjonalt eierskap er når du (eller din enhet, f.eks. Selskap), kjøper en andel av en privat jetfly.

Aksjene som kan kjøpes, varierer fra 1/16 til 1/2 eierskap av en privatjet. Innkjøpet skjer gjennom en tredjepart - altså en brøkandelstilbyder.