Ga naar hoofdinhoud

Privacy Policy

Introductie

Bij Magic Lagoon Limited, d/b/a Compare Private Planes (“ons”, “wij”, “onze” of het “Bedrijf”) waarderen we uw privacy en het belang van het beschermen van uw gegevens. Dit Privacybeleid (het “Beleid”) beschrijft onze privacypraktijken voor de hieronder uiteengezette activiteiten. In overeenstemming met uw rechten informeren wij u over de manier waarop wij informatie met betrekking tot individuen verzamelen, opslaan, openen en anderszins verwerken. In dit Beleid verwijzen persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) naar alle informatie die op zichzelf, of in combinatie met andere beschikbare informatie, een individu kan identificeren.

De kantoorlocaties waar Magic Lagoon Limited te vinden is https://compareprivateplanes.com/contact

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen in overeenstemming met het hoogste niveau van privacyregelgeving. Als zodanig volgen we de verplichtingen onder de onderstaande voorschriften:

 • Canada's Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) en de toepasselijke provinciale wetgeving
 • de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU
 • Braziliaanse wetgeving inzake gegevensbescherming (LGPD)
 • California's Consumer Privacy Act (CCPA) / California Privacy Rights Act (CPRA) en California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)
 • Colorado Privacywet (CPA)
 • Wet op de privacy van consumenten in Utah (UCPA)
 • Wet op de gegevensprivacy van Connecticut (CTDPA)
 • Virginia Wet op de bescherming van consumentengegevens (VCDPA)
 • Zuid-Afrikaanse wet op de bescherming van persoonlijke informatie (POPIA)

strekking

Dit beleid is van toepassing op de websites, domeinen, applicaties, services en producten van Magic Lagoon Limited.

Dit beleid is niet van toepassing op toepassingen, websites, producten, diensten of platforms van derden die toegankelijk zijn via (niet-)links die we u kunnen verstrekken. Deze sites zijn eigendom van en worden onafhankelijk van ons geëxploiteerd, en ze hebben hun eigen afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken. Alle persoonlijke gegevens die u aan deze websites verstrekt, vallen onder het eigen privacybeleid van de derde partij. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de acties of het beleid van deze onafhankelijke sites en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke sites.

Verwerkingsactiviteiten

Dit beleid is van toepassing wanneer u met ons communiceert door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Maak als geautoriseerde gebruiker gebruik van onze applicatie en diensten
 • Bezoek een van onze websites die linken naar deze Privacyverklaring
 • Alle communicatie van ons ontvangen, inclusief nieuwsbrieven, e-mails, oproepen of sms-berichten

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Wanneer u een aankoop doet, of probeert een aankoop te doen, verzamelen wij de volgende soorten Persoonsgegevens:

Dit bevat:

 • Accountgegevens zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord
 • Betaalgegevens zoals uw factuuradres, telefoonnummer, creditcard, betaalpas of andere betaalmethode
 • Locatie gegevens

Wanneer u onze producten en/of functies gebruikt, verzamelen wij de volgende soorten Persoonsgegevens:

 • Accountgegevens zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord
 • Betaalgegevens zoals uw factuuradres, telefoonnummer, creditcard, betaalpas of andere betaalmethode
 • Locatie gegevens
 • Feedback, zoals klantenondersteuning of productrecensies
 • Productinformatie, zoals serienummer, productregistratie, licentie-informatie

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

Wij verzamelen Persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

Van jou. U kunt ons uw accountinformatie, betalingsinformatie, financiële informatie, demografische gegevens, aankoopinformatie, inhoud, feedback, productinformatie geven door formulieren in te vullen, onze producten of diensten te gebruiken, online informatie in te voeren of door met ons te corresponderen per post, telefoon , e-mail of anderszins. Dit omvat Persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Maak een account aan of koop producten op onze website;
 • Gebruik maken van onze producten of diensten;
 • Content creëren via onze producten of diensten;
 • Interesse tonen in onze producten of diensten;
 • Software en/of onze mobiele applicatie downloaden;
 • Abonneer op onze nieuwsbrief;
 • Een vrijwillig marktonderzoek invullen;
 • Neem contact met ons op met een vraag of om een ​​probleem te melden (per telefoon, e-mail, sociale media of berichtenservice);
 • Wanneer u inlogt op onze website via sociale media;

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch de volgende soorten gegevens verzamelen (allemaal zoals hierboven beschreven): apparaatgegevens over uw apparatuur, gebruiksgegevens over uw browse-acties en -patronen, en contactgegevens wanneer taken die via onze website worden uitgevoerd onvoltooid blijven , zoals onvolledige bestellingen of verlaten winkelmandjes. We verzamelen deze gegevens door cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Zie onze sectie Cookies (hieronder) voor meer informatie.

Derden: We kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen, waaronder:

 • Accountgegevens en betalingsgegevens van een andere persoon wanneer zij een cadeau voor u kopen op onze website;
 • Apparaat- en gebruiksgegevens van derden, waaronder analyseproviders zoals Google;
 • Accountgegevens en betalingsgegevens van sociale mediaplatforms wanneer u inlogt op onze website met behulp van dergelijke sociale mediaplatforms;
 • Inhoud van communicatiediensten, waaronder e-mailproviders en sociale netwerken, wanneer u ons toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gegevens op dergelijke diensten of netwerken van derden;
 • Accountinformatie en betalingsgegevens van derden, waaronder organisaties (zoals wetshandhavingsinstanties), verenigingen en groepen, die gegevens delen met het oog op fraudepreventie en -detectie en kredietrisicovermindering; En
 • Rekeninggegevens, betalingsgegevens en financiële gegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

Als u ons, of onze dienstverleners, Persoonsgegevens met betrekking tot andere personen verstrekt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en erkent u dat deze zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Beleid. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens op ongepaste wijze aan ons zijn verstrekt, of als u anderszins uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de informatie die wordt beschreven in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

Apparaat- en gebruiksgegevens

Wanneer u een website van Magic Lagoon Limited bezoekt, verzamelen en bewaren wij automatisch informatie over uw bezoek met behulp van browsercookies (bestanden die door ons naar uw computer worden verzonden) of soortgelijke technologie. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De Help-functie op de meeste browsers geeft informatie over het accepteren van cookies, het uitschakelen van cookies of om u op de hoogte te stellen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt. Als u geen cookies accepteert, kunt u sommige functies van onze Service mogelijk niet gebruiken en we raden u aan deze ingeschakeld te laten.

Wij verwerken ook gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten. Deze informatie kan het volgende omvatten:

 • Login Informatie
 • IP-adres
 • Tijdstempels
 • Locatie informatie
 • Webtermen of zoekopdrachten die u naar de site hebben geleid
 • Andere operationele gegevens.

Gegevens die we van derden verzamelen

We kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen van derden, zoals bedrijven die zich abonneren op diensten van Magic Lagoon Limited, partners en andere bronnen. Deze Persoonsgegevens worden niet door ons verzameld maar door een derde partij en zijn onderworpen aan het eigen afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingsbeleid van de betreffende derde partij. We hebben geen enkele controle of input over hoe uw persoonlijke gegevens door derden worden behandeld. Zoals altijd heeft u het recht om deze informatie in te zien en te corrigeren. Als u vragen heeft, dient u eerst contact op te nemen met de betreffende derde partij voor meer informatie over uw Persoonsgegevens. Wanneer die derde partij niet reageert op uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Magic Lagoon Limited (contactgegevens hieronder).

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties en diensten die door derden worden onderhouden. De informatiepraktijken van dergelijke andere diensten, of van sociale-medianetwerken die onze merkgebonden sociale-mediapagina's hosten, worden beheerst door de privacyverklaringen van derden, die u dient door te nemen om de privacypraktijken van die derde partijen beter te begrijpen.

Doel en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens met uw toestemming om onze producten en diensten aan te bieden, te onderhouden en te ontwikkelen en om te begrijpen hoe we deze kunnen verbeteren.

Deze doeleinden omvatten:

 • Om uw product of dienst te leveren
 • Om bestellingen uit te voeren, inclusief elektronische en niet-elektronische verzending
 • Bouwen aan een veilige omgeving
 • Om uw identiteit te verifiëren of te authenticeren; En
 • Onderzoek en voorkom beveiligingsincidenten zoals inbreuken, aanvallen en hacks
 • Het leveren, ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten
 • Leveren, onderhouden, debuggen en verbeteren van onze producten en diensten.
 • U toegang geven tot de diensten van Magic Lagoon Limited en accounts instellen.
 • U voorzien van technische en klantenondersteuning

Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken om een ​​product of dienst te leveren, doen wij dit omdat dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen. Alle bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk in onze legitieme belangen om producten en diensten te leveren en om onze relatie met u te onderhouden en om ons bedrijf te beschermen tegen bijvoorbeeld fraude. Toestemming is vereist om diensten met u te initiëren. Nieuwe toestemming is vereist als er wijzigingen worden aangebracht in het type verzamelde gegevens. Als u binnen ons contract geen toestemming geeft, zijn sommige services mogelijk niet voor u beschikbaar.

Hulpmiddelen van derden

We gebruiken deze tools van derden om uw informatie op te slaan:

 • Stripe

Internationale gegevensoverdracht en -opslag

Waar mogelijk slaan en verwerken we gegevens op servers binnen de algemene geografische regio waar u woont (let op: dit is mogelijk niet in het land waar u woont). Specifiek voor in Europa gevestigde bedrijven hebben we servers in de Europese Economische Ruimte ( EER). Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen naar en onderhouden op servers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevenswetten kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Meer informatie over deze clausules vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

Delen en openbaar maken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen op de manieren die in dit beleid zijn uiteengezet of die zijn uiteengezet op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld.

We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

U kunt zich hier ook voor Google Analytics afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wettelijke vereiste

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in verband met een verzoek van een openbare of overheidsinstantie, of in verband met gerechtelijke procedures, om verlies van mensenlevens of letsel te voorkomen, of om onze rechten of eigendom. Waar mogelijk en praktisch om dit te doen, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van een dergelijke openbaarmaking.

Serviceproviders en andere derde partijen

We kunnen een externe dienstverlener, onafhankelijke contractanten, agentschappen of consultants gebruiken om onze producten en diensten te leveren en ons te helpen verbeteren. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met marketingbureaus, databaseserviceproviders, back-up- en noodherstelserviceproviders, e-mailserviceproviders en anderen, maar alleen om onze producten en diensten te onderhouden en te verbeteren. Voor meer informatie over de ontvangers van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met informatie dat uw browser op uw apparaat opslaat. Informatie in dit bestand wordt meestal gedeeld met de eigenaar van de site, naast potentiële partners en derde partijen van dat bedrijf. Het verzamelen van deze informatie kan worden gebruikt voor het functioneren van de site en/of om uw ervaring te verbeteren.

Hoe gebruiken we cookies

 • Om u de best mogelijke ervaring te bieden, gebruiken we de volgende soorten cookies:
 • Strikt noodzakelijk. Als webapplicatie hebben we bepaalde noodzakelijke cookies nodig om onze service te laten werken.
 • Voorkeur.
  • We gebruiken voorkeurscookies om ons te helpen onthouden hoe u onze service graag gebruikt.
  • Sommige cookies worden gebruikt om inhoud te personaliseren en u een op maat gemaakte ervaring te bieden. Locatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u diensten en aanbiedingen in uw regio aan te bieden.
 • Analyse. We verzamelen analyses over de soorten mensen die onze site bezoeken om onze service en ons product te verbeteren.

Hoe u uw cookies kunt beheren

Zolang de cookie niet strikt noodzakelijk is, kunt u zich op elk moment aan- of afmelden voor het gebruik van cookies. Om de manier te wijzigen waarop we informatie van u verzamelen, gaat u naar onze Cookiebeheerder.

Bewaren en verwijderen

We bewaren uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld en voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Wanneer we Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze uit onze systemen verwijderen en/of stappen ondernemen om ze te anonimiseren.

Fusie of overname

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Hoe we uw gegevens veilig houden

We hebben passende organisatorische waarborgen en veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of bekendgemaakt.

De communicatie tussen uw browser en onze website maakt gebruik van een beveiligde versleutelde verbinding, waar uw Persoonsgegevens bij betrokken zijn.

We eisen van elke derde partij die is gecontracteerd om uw Persoonsgegevens namens ons te verwerken, om beveiligingsmaatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen en om dergelijke gegevens in overeenstemming met de wet te behandelen.

In het ongelukkige geval van een inbreuk op de persoonsgegevens, zullen wij u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar

Uw rechten voor uw persoonlijke gegevens

Afhankelijk van uw geografische locatie en staatsburgerschap, zijn uw rechten onderworpen aan de lokale regelgeving inzake gegevensprivacy. Deze rechten kunnen zijn:

 • Recht op toegang (PIPEDA, AVG artikel 15, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)
  U hebt het recht om te vernemen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en om een ​​kopie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie (PIPEDA, AVG artikel 16, CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, LGPD, POPIA)
  U heeft het recht om onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten rectificeren.
 • Recht om vergeten te worden (recht op verwijdering) (AVG artikel 17, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)
  U hebt het recht om te verzoeken dat wij Persoonsgegevens die wij over u verwerken verwijderen, tenzij wij dergelijke gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op beperking van de verwerking (AVG artikel 18, LGPD)
  U hebt het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. In dit geval zullen we uw Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Recht op overdraagbaarheid (PIPEDA, AVG artikel 20, LGPD)
  U hebt het recht om Persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerd, elektronisch formaat te verkrijgen en om dergelijke Persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, indien dit (a) Persoonsgegevens zijn die u aan ons hebt verstrekt, en (b) als we die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract met u of de derde partij die zich op diensten abonneert uit te voeren.
 • Recht om u af te melden (CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA)
  U hebt het recht om u af te melden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (1) Gerichte reclame; (2) De verkoop van Persoonsgegevens; en/of (3) Profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben. Onder CPRA hebt u het recht om af te zien van het delen van uw Persoonsgegevens met derden en ons gebruik en openbaarmaking van uw Gevoelige Persoonsgegevens voor gebruik dat nodig is om de producten en diensten te leveren die redelijkerwijs door u worden verwacht.
 • Recht van bezwaar (AVG artikel 21, LGPD, POPIA)
  Wanneer de wettelijke rechtvaardiging voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens ons legitieme belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de Persoonsgegevens moeten blijven verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
 • Non-discriminatie en non-vergelding (CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA)
  U hebt het recht om geen service te worden geweigerd of een gewijzigde ervaring te hebben voor het uitoefenen van uw rechten.
 • Beroep aantekenen (CPA, VCDPA, CTDPA)
  U heeft het recht om beroep aan te tekenen op basis van ons antwoord op uw uitoefening van een van deze rechten. Als u het niet eens bent met de manier waarop we het beroep hebben afgehandeld, heeft u het recht om contact op te nemen met de procureur-generaal die zich hier bevindt: Als u in Colorado woont, bezoek dan deze website klacht indienen.

  Als u in Virginia bent gevestigd, bezoekt u dit website klacht indienen.

  Als u in Connecticut woont, bezoek dan dit website klacht indienen.

 • Een klacht indienen (AVG artikel 77, LGPD, POPIA)
  U heeft het recht om een ​​claim in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Als u in de EER woont, bezoek dan deze website (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061) voor een lijst van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Toestemming intrekken

Als u hebt ingestemd met onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment kosteloos in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u zich wilt afmelden voor marketingberichten die u van ons ontvangt. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze pagina.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U kunt een verzoek indienen om een ​​van deze rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen door het verzoek naar ons privacyteam te sturen door middel van het onderstaande formulier.

Voor uw eigen privacy en veiligheid,

Wijzigingen

We kunnen dit beleid op elk moment wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we een bijgewerkte versie van dit beleid op deze website plaatsen. Wanneer u onze services gebruikt, wordt u gevraagd ons privacybeleid te lezen en te accepteren. Op deze manier kunnen we uw acceptatie registreren en u op de hoogte stellen van eventuele toekomstige wijzigingen in dit beleid.

Contact

Om een ​​kopie aan te vragen voor uw informatie, om u af te melden van onze e-maillijst, om verwijdering van uw gegevens te verzoeken of om een ​​vraag te stellen over uw gegevensprivacy, hebben we het proces eenvoudig gemaakt:

Neem contact op met ons om ons te contacteren [e-mail beveiligd]

Schrijf ons op:

Data Privacy Officer van Compare Private Planes

71–75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ,

Bel ons op:

+ 442080505015