ဂျက်ကတ်များ

Cessna Citation Latitude ပြင်ပဖြစ်သော

A ဂျက်ကဒ် ၎င်းသည်သင်အားသီးသန့်ဂျက်လေယာဉ်များဖြင့်ပုံသေနှုန်းဖြင့်ပျံသန်းခွင့်ပြုသည့်ကြိုတင်ပေးချေထားသောအသင်း ၀ င်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်