အဓိကအကြောင်းအရာ Skip
လေဆိပ် စိတ္ဝင္စားစရာေနရာမ်ား

လန်ဒန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေဆိပ်များ

လန်ဒန်မှာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်တွေအမြောက်အများရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည် Blackbushe လေယာဉ်ပျံကဲ့သို့သောအထွေထွေလေကြောင်းအတွက်အသုံးပြုသောလေဆိပ်ငယ်များမှအကွာအဝေးအားလုံးသည် ...
ဘင်နီဒစ်
17 မတ်လ 2021