Оди до главна содржина

Услови за Користење

Вовед

Последно ажурирано на 1 август 2023 година.

Нашата цел е да го одржиме овој Договор што е можно почитлив, но во некои случаи поради правни причини, дел од јазикот е потребен „легален“.

Вашето прифаќање на овој договор

Овие услови за користење се внесени од и помеѓу Вие и Magic Lagoon Limited, d/b/a Споредете ги приватните авиони („Компанија“, „ние“, „наше“ или „нас“). Следниве одредби и услови, заедно со какви било документи што тие изречно ги инкорпорираат со референца (колективно „Услови за користење“), го регулираат вашиот пристап до и користењето на https://compareprivateplanes.com, вклучувајќи ја секоја содржина, функционалност и услуги понудени на или преку https://compareprivateplanes.com („Веб-локација“), без разлика дали станува збор за гостин или регистриран корисник. Ја нудиме следнава услуга што е предмет на овие Услови за користење: Споредете ги приватните авиони Premium (колективно „Услуги“).

Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да започнете да ја користите веб-страницата.

Со користење на веб-страницата [или со кликнување за прифаќање или согласување со Условите за користење кога оваа опција ви е ставена на располагање], вие прифаќате и се согласувате да бидете обврзани и да се придржувате до овие Услови за користење и нашата Политика за приватност, кои се наоѓаат на https://compareprivateplanes.com/privacy, инкорпорирани овде со референца. Ако не сакате да се согласите со овие Услови за користење, не смеете да пристапувате или да ја користите веб-страницата.

Мора да имате најмалку 13 години за да ја користите оваа веб-страница. Меѓутоа, децата од сите возрасти можат да ја користат веб-локацијата доколку тоа е овозможено од родител или законски старател. Ако сте помлади од 18 години, потврдувате дека имате дозвола од вашиот родител или старател да ја користите веб-страницата. Ве молиме нека ги прочитаат овие Услови за користење со вас.

Ако сте родител или законски старател на корисник на возраст под 18 години, дозволувајќи му на вашето дете да ја користи веб-страницата, вие подлежите на условите на овие Услови за користење и одговорни за активноста на вашето дете на веб-страницата.

СО ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА ВЕБ СТРАНА, ВИЕ:

ПРИФАЌАТЕ И СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ОБВРЗЕНИ И ДА ГО ПОЧИТУВААТ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГАТА;
ВИЕ ЗАСТАВУВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ДЕКА СТЕ ЗАКОНСКА ВОЗРАСТ НА МНОЗИНСТВО СПОРЕД ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВУВАЊЕ ОБВРЗУВАЧКИ ДОГОВОР СО НАС; И,
СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДОКОЛКУ ПРИСТАПУВАТЕ НА ВЕБ-САЈТОТ ОД ЈУРИСДИКЦИЈА КАДЕ ТОА НЕ Е ДОЗВОЛЕНО, ТОА ГО ПРАВИТЕ НА СОПСТВЕН РИЗИК.

Ажурирања на Условите за користење

Ние може да ги ревидираме и ажурираме овие Услови за користење од време на време по наше дискреционо право. Сите промени стапуваат во сила веднаш кога ќе ги објавиме и потоа се однесуваат на целиот пристап и користење на веб-страницата.

Продолжувањето со користење на веб-локацијата по објавувањето на ревидираните Услови за користење значи дека ги прифаќате и се согласувате со промените. Од вас се очекува да ја проверувате оваа страница секој пат кога ќе пристапите на оваа веб-страница за да бидете свесни за какви било промени, бидејќи тие се обврзувачки за вас.

Вашите обврски

Од вас се бара да се погрижите сите лица кои пристапуваат на веб-страницата да се запознаени со овој Договор и да се придржуваат кон него. Веб-страницата, вклучувајќи ја содржината или областите на веб-локацијата, може да бара регистрација на корисникот. Услов за вашата употреба на веб-локацијата е сите информации што ги давате на веб-страницата да бидат точни, актуелни и целосни.

Секое корисничко име, лозинка или која било друга информација избрана од вас или дадена како дел од нашата безбедност процедури, мора да се третираат како доверливи и не смеете да ги откривате на кое било друго лице или субјект. Се согласувате веднаш да не известите за секој неовластен пристап или употреба на вашето корисничко име или лозинка или какво било друго прекршување на безбедноста. Исто така, се согласувате да се осигурате дека ќе се одјавите од вашата сметка на крајот од секоја сесија. Вие сте одговорни за каква било злоупотреба на лозинка или каков било неовластен пристап.

ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНО И ЦЕЛОСНО ОДГОВОРЕНИ ЗА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА И ВАШИОТ КОМПЈУТЕР, ИНТЕРНЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ.

Забранети активности

Можете да ја користите веб-страницата само за законски цели и во согласност со овие Услови за користење. Се согласувате да не ја користите веб-страницата:

 • На кој било начин што го прекршува секое важечко федерално, државно, локално или меѓународно право или регулатива (вклучувајќи, без ограничување, закони во врска со извозот на софтвер за податоци во и од САД или други земји).
 • За целите на искористување, повредување или обид за искористување или оштетување на малолетниците на кој било начин со нивно изложување на несоодветна содржина, барање информации за лична идентификација или на друг начин.
 • За испраќање, свесно примање, прикачување, преземање, користење или повторно користење на кој било материјал што не е во согласност со стандардите за поднесување наведени во овие Услови за користење.
 • Да се ​​пренесе или да се набави испраќање на кој било рекламен или промотивен материјал, вклучително и каква било „несакана пошта“, „синџирско писмо“, „спам“ или било кој друг сличен солиcitation.
 • Да се ​​имитираат или да се обидат да се имитираат на компанијата, вработен во компанијата, друг корисник или која било друга личност или ентитет (вклучувајќи, без ограничување, користење на адреси на е-пошта поврзани со кое било од горенаведените).
 • Да се ​​вклучиме во кое било друго однесување кое ја ограничува или спречува нечија употреба или уживање на веб-страницата, или што како што е утврдено од нас, може да и наштети на компанијата или корисниците на веб-страницата или да ги изложи на одговорност.

Дополнително, вие се согласувате да не:

 • Користете ја веб-страницата на кој било начин што може да ја оневозможи, преоптоварува, оштети или наруши страницата или да се меша во користењето на веб-страницата од која било друга страна, вклучувајќи ја и нивната способност да се вклучат во активности во реално време преку веб-страницата.
 • Користете кој било робот, пајак или друг автоматски уред, процес или средства за пристап до веб-страницата за која било цел, вклучително и следење или копирање на кој било материјал на веб-локацијата.
 • Користете кој било рачен процес за следење или копирање на кој било материјал на веб-локацијата, или за која било друга цел што не е изрично овластена во овие Услови за користење, без наша претходна писмена согласност.
 • Користете кој било уред, софтвер или рутина што го попречува правилното функционирање на веб-локацијата.
 • Воведете какви било вируси, тројански коњи, црви, логички бомби или друг материјал што е злонамерен или технолошки штетен.
 • Обидете се да стекнете неовластен пристап до, да се мешате, оштетите или попречете кој било дел од веб-локацијата, серверот на кој е зачуван веб-локацијата или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со веб-локацијата.
 • Нападнете ја веб-страницата преку напад на одбивање на услуга или дистрибуиран напад за одбивање на услугата.
 • Во спротивно се обидува да се меша во правилното функционирање на веб-страницата.

Правата на интелектуална сопственост

Веб-страницата и целата нејзина содржина, карактеристики и функционалност (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на сите информации, софтвер, текст, дисплеи, слики, видео и аудио, како и дизајнот, изборот и уредувањето на истите) се во сопственост на компанијата, нејзината даватели на лиценца или други даватели на таков материјал и се заштитени со Соединетите Американски Држави и меѓународните закони за авторски права, заштитен знак, патент, трговска тајна и други закони за интелектуална сопственост или сопственички права.

Овие Услови за користење ви дозволуваат да ја користите веб-страницата само за ваша лична, некомерцијална употреба. Не смеете да репродуцирате, дистрибуирате, менувате, создавате изведени дела од, јавно прикажување, јавно изведување, повторно објавување, преземање, складирање или пренесување на кој било материјал на нашата веб-страница, освен како што следува:

 • Вашиот компјутер може привремено да складира копии од таков материјал во RAM меморија, што е случај со вашиот пристап и прегледување на тие материјали.
 • Може да складирате датотеки што се автоматски кеширани од вашиот веб-прелистувач за цели на подобрување на екранот.
 • Може да испечатите или преземете една копија од разумен број страници на веб-страницата за ваша лична, некомерцијална употреба, а не за понатамошна репродукција, објавување или дистрибуција.

Вие не мора да:

 • Изменете копии од какви било материјали од оваа страница.
 • Избришете или изменете кое било од известувањата за авторски права, заштитен знак или други сопственички права од копии на материјали од оваа страница.

Ако печатите, копирате, менувате, преземате или на друг начин користите или на кое било друго лице му давате пристап до кој било дел од веб-локацијата што ги прекршува Условите за користење, вашето право да ја користите веб-страницата веднаш ќе престане и мора, по наша опција , вратете или уништете ги сите копии од материјалите што сте ги направиле. Ниту едно право, наслов или интерес на или на веб-страницата или на која било содржина на веб-страницата не се пренесува на вас, и сите права кои не се изрично дадени се задржани од страна на компанијата. Секое користење на веб-страницата што не е изрично дозволено со овие Услови за користење е прекршување на овие Услови за користење и може да ги прекрши авторските права, заштитните марки и другите закони.

Нашите права

Имаме право, без известување да:

 • Преземете соодветни правни дејствија, вклучително, без ограничување, упатување или соработка со органите за спроведување на законот или регулаторните органи, или известување на оштетената страна за кое било незаконски или неовластено користење на веб-страницата; и
 • Прекинете или суспендирајте го вашиот пристап до целата или дел од веб-страницата за која било или никаква причина, вклучувајќи, без ограничување, секое прекршување на овие Услови за користење.

ВИЕ СЕ ОТКАЖУВАТЕ И ЈА ДРЖИТЕ НЕОПШТЕНАТА КОМПАНИЈА И НЕЈЗИНИОТ МАТИЧКИ, ПОДРУЖНИЦИ, ПОДРУЖНИЦИ И НИВНИТЕ РЕЗЕРЕКТИВНИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ЛИЦЕНЦА, ИЗВЕСТУВАЧИ, ИЗВЕСТУВАЧИ СИТЕ ПОТВРДЕЊА РЕЗУЛТАТНИ ОД СЕКОЈА ДЕЈСТВА ПРЕЗЕМЕНА ОД ОД КОМПАНИЈАТА И КОЈА ОД ГОДНАВИТЕ СТРАНИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО КОЈА, ИСТРАГИ ИЛИ ОД КОМПАНИЈАТА ИЛИ ОД ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ.

Линкови и содржина од трета страна

За ваша погодност, оваа веб-локација може да обезбеди врски или покажувачи до страници на трети лица или содржина од трета страна. Ние не даваме изјави за други веб-локации или содржини од трета страна до кои може да се пристапи од оваа веб-локација. Ако изберете да пристапите до такви локации, тоа го правите на ваш сопствен ризик. Ние немаме контрола врз содржината на трета страна или таквите страници на трети страни и не прифаќаме никаква одговорност за таквите страници или за каква било загуба или штета што може да произлезе од вашата употреба на нив. Подлежите на какви било одредби и услови на таквите страници на трети страни.

Онлајн нарачки

 1. Сите нарачки, купувања или трансакции за продажба на стоки, дигитални производи или информации направени со користење на оваа веб-локација подлежат на следните дополнителни правила и услови за продажба:
   • Не смеете да нарачувате или добивате стоки, дигитални производи или информации од оваа веб-локација доколку: (i) ви е забрането да пристапувате или да ја користите оваа веб-страница или која било од содржините, стоките, дигиталните производи или информациите на оваа веб-локација со важечкиот закон или (ii) вие се надвор од географскиот регион каде што стоките, дигиталните производи или информациите се достапни за купување;
   • Се согласувате дека вашата нарачка е понуда за купување, според овие Услови за користење, на сите стоки, дигитални производи или информации наведени во вашата нарачка. Сите нарачки мора да бидат прифатени од нас или нема да бидеме обврзани да ви продаваме такви стоки, дигитални производи или информации. Може да избереме да не прифаќаме нарачки по наша дискреција, дури и откако ќе ви испратиме е-пошта за потврда со бројот на вашата нарачка и детали за артиклите што сте ги нарачале; и
   • Сите цени, попусти и промоции објавени на оваа веб-страница се предмет на промена без претходна најава. Цената и валутата што се наплаќаат за стока, дигитални производи или информации ќе бидат цената и валутата објавени на оваа веб-страница во моментот на поставување на нарачката, предмет на условите за какви било промоции или попусти што може да се применуваат. Цената и валутата што се наплатуваат ќе бидат јасно наведени во количката пред да го потврдите купувањето. Зголемувањето на цените ќе важи само за нарачките направени по времето на покачувањето. Објавените цени не вклучуваат даноци или трошоци за испорака и ракување. Сите такви даноци и давачки ќе се додадат на вкупните цени и ќе бидат наведени во вашата кошничка и во е-поштата за потврда на нарачката. Ние се стремиме да прикажеме точни информации за цената; сепак, понекогаш може да направиме ненамерни печатни грешки, неточности или пропусти поврзани со цените и достапноста. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти во секое време и да ги откажеме сите нарачки кои произлегуваат од таквите појави.

2) Кога нарачката покажува дека се купува лиценца:

   • Сите употреби на оваа веб-страница на термините „продажба“, „продажба“, „препродава“, „препродажба“, „купување“, „цена“ и слично значат купување или продажба на лиценца;
   • Ќе се придржувате до сите одредби и услови од важечките Услови за користење на лиценцата за која било стока, дигитални производи или информации што ги добивате преку оваа веб-локација и нема да предизвикувате, поттикнувате или дозволувате туѓи неусогласеност со условите и условите на кој било од условите за користење на лиценцата за стоките, дигиталните производи или информациите; и
   • Освен ограничената лиценца доделена според соодветните Услови за користење на лиценцата, ништо во овие Услови за користење не дава право, титула или интерес за или на (вклучувајќи која било лиценца под) какви било права на интелектуална сопственост во или поврзани со доброто, дигиталната производ или информација, без разлика дали е изрично, со импликација, естопел или на друг начин. Сите права, насловот и интересот за и за добриот, дигитален производ или информации се и ќе останат кај компанијата или нејзините даватели на лиценца, како што е применливо.

Плаќање и такси

Можеби ќе треба да купите или да платите надомест за да пристапите до нашите услуги. Прифаќаме Visa, Mastercard, American Express и Stripe за сите купувања. Сепак, Компанијата не гарантира достапност на кој било начин на плаќање во секој момент и Компанијата може да додаде, отстрани или суспендира каков било начин на плаќање привремено или трајно по сопствена дискреција на компанијата. Се согласувате да обезбедите тековни, целосни и точни информации за купување и сметка за сите купувања направени преку веб-локацијата и навремено да ги ажурирате информациите за сметката и плаќањето, вклучително и адресата на е-пошта, начинот на плаќање и датумот на истекување на платежната картичка, со цел да ги завршите вашите купувања и контактирајте со вас по потреба. Данокот на промет ќе биде додаден на цената на набавките како што сметаме дека бараме од нас. Можеме да ги промениме цените во секое време. Сите плаќања ќе бидат во УСД.

Вие се согласувате да ги платите сите трошоци или такси по цените кои тогаш важат за вашите купувања, и нè овластувате да наплаќаме од избраниот добавувач на плаќања за какви било такви суми при купувањето.

Ако вашето купување подлежи на повторливи трошоци, мора да чувате валиден начин на плаќање во досие кај компанијата за да ги платите сите направени и повторливи такси. Компанијата ќе наплати применливи надоместоци за кој било валиден начин на плаќање што сте го навеле и ќе ви биде фактурирана автоматски како што е наведено во нарачката. Вие го овластувате таквото плаќање на повторливи такси без да барате ваше претходно одобрување за секоја повторлива наплата, додека не не известите за вашето откажување, или Компанијата не прекине писмено во согласност со овие Услови за користење, или додека не заврши периодичниот договор и сите и сите неподмирените такси и давачки се целосно платени.

Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки или грешки во цените, дури и ако веќе сме побарале или примиле плаќање. Исто така, го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка поставена преку веб-страницата.

Поништување

Можете да ја откажете вашата претплата во секое време со најавување на вашата сметка или контактирајте со нас користејќи ги информациите за контакт дадени подолу. Вашето откажување ќе стапи на сила на крајот на тековниот период на наплата.

Набавките со претплата се неповратни, немаат парична вредност (на пример, не се готовинска сметка или еквивалентно) и се купувања само на неексклузивно, отповикливо, непреносливо и непреносливо право за користење на претплатата.

Не смеете да ги пренесувате, продавате, купувате, менувате или тргувате со вашите претплати или да се обидувате или понудите да го сторите тоа. Секој обид за пренос ќе биде ништовен и неважечки. Освен како што се бара со важечкиот закон, ние не сме одговорни за какви било рефундации или кредити во врска со какви било изменети, суспендирани или прекинати претплати.

Одрекувања, одговорност и обештетување

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ-САЈТОТ, НЕЈЗНАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА СТОКА, ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ НАЈДЕНИ ИЛИ ДОСТИГАНИ ПРЕКУ ВЕБ-САЈТОТА Е НА ВАШ НА ВАШ. ВЕБ-САЈТОТ, НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА СТОКИ, УСЛУГИ, ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ НАЈДЕНИ ИЛИ ДОСТИГНИ ПРЕКУ ВЕБ-САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДУВАНИ НА „КАКО ШТО Е“ И „КАКО ДОСТАПНА“ ОСНОВА, ИЛИ ЕКСПРЕС ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ, ПОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОСЕДНА ЦЕЛИ ИЛИ НЕПРЕКРШУВАЊЕ. ГОРЕВОТО НЕ ВЛИЈАЕ НА ГАРАНЦИИТЕ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИСКЛУЧУВААТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СО ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН.

ПРИЗНАВАТЕ И СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОМПАНИЈАТА ИЛИ НЕЈЗИНИТЕ РЕЗЕКТИВНИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИТЕ, АГЕНТИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ, ИЗВЕДУВАЧИТЕ, ДАВАЧИТЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, ЛИЦЕНЦАТА, ДОБАВУВАЧИТЕ ИЛИ СЛЕДНИЧКИТЕ ИЗВЕСТУВААТ ИЛИ СЛЕДНИК, ПЕКТ ДО КОМПЛЕТНОСТА, БЕЗБЕДНОСТА, СИГУРНОСТА, СООДВЕТНОСТА, ТОЧНОСТ, ВАЛУТА ИЛИ ДОСТАПНОСТ НА ВЕБ-САЈТОТ ИЛИ НЕГОВАТА СОДРЖИНА ИЛИ КОЈА СТОКИ, УСЛУГИ, ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ НАЈДЕНИ ИЛИ ДОСТАПНИ ПРЕКУ ВЕБ-СТРАНИЦАТА НЕГОВЕЗБЕНО, НЕГОЗЕДНО, ПУКНА, ДЕКА ДЕФЕКТИ ЌЕ СЕ ПОПРАВИ, ДЕКА НАШАТА СТРАНА ИЛИ СЕРВЕРОТ КОЈ ЈА ОСТАПУВА ИЛИ СОДРЖИНА СЕ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ДЕСТРУКТИВЕН КОД.

Како ја ограничуваме нашата одговорност кон вас

ОСВЕН КАКО ТАКВИ ИСКЛУЧУВАЊА СЕ ЗАБРАНЕТИ СО ЗАКОН, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НИТУ НИТУ НЕГОВИТЕ РЕЗЕКТИВНИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИТЕ, АГЕНТИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ, ИЗВЕДУВАЧИТЕ, ДОВЕДУВАЧИТЕ НА ЛИЦЕНЦА, СПОРЕД ОВИЕ УСЛОВИ НА УСЛУГА ЗА ВАС ИЛИ БИЛО БИЛО ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА СЕКОЈА СОСЕДНИЧКА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТАЛНА, ПРИМЕРНА, ПОСЕБНА ИЛИ КАЗНЕВНА ШТЕТА БИЛО БИЛО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ШТЕТА ЗА ПРЕКИН НА ДЕЛОВНО, ЗАГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО, КОИ СЕ КОИ СЕ КОРИСТИ, КОРИСТЕНА МОЖНОСТ, ГУБЕЊЕ НА ДОБРА ВОЛЈА, БИЛО ДА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, ДЕЛИКТ (ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО НЕМОРУЖЕЊЕ), КОЈА ДРУГА ТЕОРИЈА НА ОДГОВОРНОСТ, ИЛИ ПОинаку, без разлика дали ТАКВИТЕ ШТЕТИ СЕ ПРЕДВИДЕЛИВИ ТАКВИ ШТЕТИ.

Обесштетување

До максималниот степен дозволен со важечкиот закон, вие се согласувате да ја браните, обештетите и држите безопасна Компанијата, нејзината мајка, подружниците, филијалите и нивните соодветни директори, службеници, вработени, агенти, даватели на услуги, изведувачи, даватели на лиценца, добавувачи, наследници, и доделува од и против какви било побарувања, обврски, штети, пресуди, награди, загуби, трошоци, трошоци или надоместоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси) кои произлегуваат од или се однесуваат на вашето прекршување на овие Услови за користење или користење на веб-страницата вклучително, но не ограничувајќи се на, страници и содржини од трети страни, каква било употреба на содржината и услугите на веб-локацијата, освен како што е изрично овластено во овие Услови за користење или било каква употреба на која било стока, дигитални производи и информации купени од оваа веб-локација.

Решавање на спорови

По дискреција на Компанијата, може да бара од вас да ги поднесете сите спорови кои произлегуваат од овие Услови за користење или користење на веб-страницата, вклучувајќи спорови кои произлегуваат од или во врска со нивното толкување, прекршување, невалидност, неизвршување или прекинување, до конечна и обврзувачка арбитража според Правилата за арбитража на Американското здружение за арбитража што го применува правото на Обединетото Кралство. (Ако има повеќе јурисдикции, според важечките закони).

Приватност

Вашето обезбедување на лични информации преку веб-локацијата е регулирано со нашата политика за приватност која се наоѓа на https://compareprivateplanes.com/privacy („Приватност").

Важечки закон

Веб-страницата и овие Услови за користење ќе бидат регулирани и интерпретирани во согласност со законите на Обединетото Кралство и сите важечки федерални закони што се применуваат таму, без да се ефектуираат на каков било избор или конфликт на одредби, принципи или правила и без оглед на вашето живеалиште, живеалиште или физичка локација. Секое дејствие или постапка што произлегува од или се однесува на оваа веб-страница и/или според овие Услови за користење ќе биде поведена во судовите на Земјата на Обединетото Кралство и секоја страна неотповикливо се потчинува на ексклузивната јурисдикција на таквите судови во секое такво дејство или продолжување. Вие се откажувате од сите приговори за вршење на јурисдикцијата над вас од страна на таквите судови и за местото на одржување на тие судови.

Ако сте државјанин на која било земја на Европската унија или на Швајцарија, Норвешка или Исланд, владејачкото право и форум ќе бидат законите и судовите на вашето вообичаено место на живеење.

Страните се согласуваат дека Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки нема да ги регулира овие Услови за користење или правата и обврските на страните според овие Услови за користење.

Одделно

Ако некоја одредба од овие Услови за користење е незаконска или неприменлива според важечкиот закон, остатокот од одредбата ќе биде изменет за да се постигне што е можно поблиску ефектот на првичниот термин и сите други одредби од овие Услови за користење ќе продолжат во целосна сила и ефект.

Цели Услови за користење

Овие Услови за користење ги сочинуваат целосните и единствени Услови за користење помеѓу страните во однос на неговиот предмет и ги заменуваат и угаснуваат сите претходни или симултани Услови на услуги, обврски, договори, разбирања или изјави од која било природа направени од страните или која било од тие се усни или писмени (и, доколку се напишани, во нацрт-форма или не) во однос на таквата тема. Секоја од страните признава дека не се потпира на какви било изјави, гаранции или изјави дадени или дадени од која било од нив во врска со предметот на овие Услови за користење, освен оние изрично наведени во овие Услови за користење и дека тие нема да има никакви права или правни лекови во однос на таа тема поинаку освен според овие Услови за користење, освен до степен до кој тие произлегуваат од измама или лажно погрешно претставување на друга страна. Ниту една варијација на овие Услови за користење нема да стапи на сила освен ако е во писмена форма и потпишана од или во име на компанијата.

Откажување

Ниту едно неискористување и никакво одложување во остварувањето од страна на која било од страните, кое било право или овластување согласно ова нема да функционира како откажување од тоа, ниту, пак, секое единечно или делумно остварување на кое било право или овластување подолу нема да го спречи понатамошното користење на тоа или кое било друго право подолу.

Забележите

Можеме да ви обезбедиме какво било известување според овие Услови за користење со: (i) испраќање порака на адресата за е-пошта што ни ја давате и согласност да користиме; или (ii) со објавување на веб-страницата. Известувањата испратени по е-пошта ќе бидат ефективни кога ќе ја испратиме е-поштата и известувањата што ги даваме со објавување ќе бидат ефективни по објавувањето. Ваша одговорност е да ја одржувате вашата адреса за е-пошта актуелна.

За да ни дадете известување според овие Услови за користење, мора да не контактирате на следниов начин: (i) со лична испорака, курир преку ноќ или препорачана или заверена пошта до Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, , GB. Можеме да ја ажурираме адресата за известувања до нас со објавување известување на оваа веб-локација. Известувањата обезбедени со лична испорака ќе стапат во сила веднаш штом ќе бидат примени лично од овластен претставник на компанијата. Известувањата обезбедени преку курир преку ноќ или препорачана или заверена пошта ќе бидат ефективни штом ќе бидат примени и кога е обезбедена потврда за доказ за приемот на известувањето.

Контактирајте нѐ

Оваа веб-локација е управувана од Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, GB, +44 20 8050 5015.

Доколку станете свесни за злоупотреба на веб-страницата, вклучително и клеветнички или клеветнички однесувања, мора да го пријавите на компанијата. Сите извештаи за злоупотреба и други повратни информации, коментари, барања за техничка поддршка и други комуникации поврзани со веб-страницата треба да бидат насочени кон [заштитена по е-пошта].