კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (”პოლიტიკა”) აღწერს თუ როგორ აგროვებს, იცავს და იცავს ვებსაიტის ოპერატორი (”ვებგვერდის ოპერატორი”, ”ჩვენ”, ”ჩვენ” ან ”ჩვენი”) თქვენს (”მომხმარებელი”) პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაცია (”პირადი ინფორმაცია”). , "თქვენ" ან "თქვენი") შეიძლება მიუთითოთ შედარებაპრივატპლანების.com ვებსაიტი და მისი ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება (ერთობლივად, „ვებსაიტი“ ან „მომსახურება“). იგი ასევე აღწერს თქვენს ხელთ არსებულ არჩევანს თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით და თუ როგორ შეგიძლიათ ამ ინფორმაციაზე წვდომა და განახლება. ეს პოლიტიკა არ ვრცელდება იმ კომპანიების პრაქტიკაზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვფლობთ ან არ ვაკონტროლებთ, ან იმ პირთათვის, რომლებსაც არ ვმუშაობთ ან არ ვმართავთ.

პირადი ინფორმაციის შეგროვება

ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ შეგნებულად მოგვაწოდებთ, ვებ – გვერდზე ნებისმიერი ონლაინ ფორმის შევსებისას. შეგიძლიათ აირჩიოთ, რომ არ მოგვაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ შემდეგ ვერ შეძლებთ ისარგებლოთ ვებსაიტის ზოგიერთი მახასიათებლით. მომხმარებლები, რომლებიც არ არიან გაურკვეველი, რა ინფორმაციაზე სავალდებულოა ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

არაპერსონალური ინფორმაციის შეგროვება

ვებსაიტის მონახულებისას, ჩვენი სერვერები ავტომატურად აფიქსირებენ თქვენს ბრაუზერს გაგზავნილ ინფორმაციას. ეს მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის IP მისამართი, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, ოპერაციული სისტემის ტიპი და ვერსია, ენის პარამეტრები ან ვებგვერდი, რომელსაც ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდზე მისვლამდე, ჩვენი ვებსაიტების გვერდები, რომლებსაც სტუმრობთ, დახარჯული დრო ეს გვერდები, ინფორმაცია, რომელსაც ეძებთ ჩვენს ვებ – გვერდზე, წვდომის დრო და თარიღები და სხვა სტატისტიკა.

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება და დამუშავება

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენგან ვაგროვებთ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი გამოცდილების პერსონალურად მოსაწყობად; გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდი; გავაუმჯობესოთ მომხმარებლის მომსახურება და ვუპასუხოთ ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებსა და ელ.წერილებს; გაუშვით და მართეთ ჩვენი ვებსაიტი და მომსახურება. შეგროვებული არაპერსონალური ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ ბოროტად გამოყენების პოტენციური შემთხვევების დასადგენად და ვებსაიტის გამოყენების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის დასადგენად. ეს სტატისტიკური ინფორმაცია სხვაგვარად არ არის აგრეგირებული ისე, რომ სისტემის რომელიმე კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია მოხდეს.

ჩვენ შეიძლება თქვენთან დაკავშირებულ პერსონალურ ინფორმაციას დავამუშავოთ, თუ შემდეგიდან რომელიმე მოქმედებს: (i) თქვენ მიანიჭეთ თქვენი თანხმობა ერთი ან მეტი კონკრეტული მიზნისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ კანონმდებლობაში შეიძლება მოგვცეს ინფორმაციის დამუშავების საშუალება, სანამ არ მიიღებთ წინადადებას ამგვარი დამუშავების წინააღმდეგ (უარის თქმით), თანხმობის ან ქვემოთ ჩამოთვლილ სხვა სამართლებრივ საფუძვლებზე იმედის გარეშე. ამასთან, ეს არ ვრცელდება, როდესაც პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ექვემდებარება მონაცემთა დაცვის ევროპულ კანონს; (ii) ინფორმაციის მიწოდება აუცილებელია თქვენთან შეთანხმების შესასრულებლად და / ან მისი წინაპირობითი ვალდებულებების შესასრულებლად; (iii) დამუშავება აუცილებელია იმ სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც თქვენ ექვემდებარება. (iv) დამუშავება დაკავშირებულია დავალებასთან, რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისად ან ჩვენზე გადაცემული ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებაში; (v) დამუშავება აუცილებელია ჩვენი ან მესამე მხარის მიერ ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ სიამოვნებით განვმარტავთ კონკრეტულ იურიდიულ საფუძველს, რომელიც ეხება დამუშავებას და განსაკუთრებით არის თუ არა პირადი მონაცემების მიწოდება ნორმატიული ან სახელშეკრულებო მოთხოვნა, ან მოთხოვნა ხელშეკრულების დადებისათვის.

ინფორმაციის გადაცემა და შენახვა

თქვენი მდებარეობიდან გამომდინარე, მონაცემთა გადაცემა შეიძლება მოიცავდეს თქვენი ინფორმაციის გარდა თქვენს სხვა ქვეყანაში გადაცემასა და შენახვას. თქვენ გაქვთ უფლება გაეცნოთ ინფორმაციის გადაცემის იურიდიულ საფუძველს ევროკავშირის გარეთ მყოფ ქვეყანაში ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელსაც არეგულირებს საერთაშორისო სამართალი ან შექმნილია ორი ან მეტი ქვეყნის მიერ, მაგალითად, გაერო, და უსაფრთხოების ზომების შესახებ თქვენი ინფორმაციის დასაცავად. თუ რაიმე ასეთი გადაცემა მოხდა, შეგიძლიათ შეიტყოთ მეტი ამ დოკუმენტის შესაბამისი სექციების შემოწმებით ან დაინტერესდეთ ჩვენთან კონტაქტის განყოფილებაში მოცემული ინფორმაციის გამოყენებით.

მომხმარებელთა უფლებები

თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ გარკვეული უფლებები ჩვენს მიერ დამუშავებულ თქვენს ინფორმაციასთან დაკავშირებით. კერძოდ, თქვენ გაქვთ უფლება გააკეთოთ შემდეგი: (i) თქვენ გაქვთ უფლება მოიხსნათ თანხმობა, თუ მანამდე მიანიჭეთ თანხმობა თქვენი ინფორმაციის დამუშავებაზე. (ii) თქვენ გაქვთ უფლება, გააპროტესტოთ თქვენი ინფორმაციის დამუშავება, თუ დამუშავება ხორციელდება იურიდიულ საფუძველზე, გარდა თანხმობისა; (iii) თქვენ გაქვთ უფლება გაეცნოთ, თუ ჩვენს მიერ ხდება ინფორმაციის დამუშავება, მიიღონ გამჟღავნება დამუშავების გარკვეულ ასპექტებთან დაკავშირებით და მიიღოთ ინფორმაციის ასლი, რომელიც მიმდინარეობს დამუშავებას; (iv) თქვენ გაქვთ უფლება გადაამოწმოთ თქვენი ინფორმაციის სიზუსტე და მოითხოვოთ მისი განახლება ან გამოსწორება; (v) თქვენ გაქვთ უფლება, გარკვეულ ვითარებაში, შეზღუდათ თქვენი ინფორმაციის დამუშავება, ამ შემთხვევაში, ჩვენ არ შევიმუშავებთ თქვენს ინფორმაციას მისი შენახვის გარდა, სხვა მიზნით; (vi) თქვენ გაქვთ უფლება, გარკვეულ ვითარებებში, მიიღოთ ჩვენგან თქვენი პირადი ინფორმაციის წაშლა; (vii) თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენი ინფორმაცია სტრუქტურირებული, საყოველთაოდ გამოყენებული და მანქანაში წაკითხვადი ფორმატით და, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია, ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გადასცეს სხვა კონტროლერს. ეს დებულება გამოიყენება იმ პირობით, რომ თქვენი ინფორმაცია დამუშავებულია ავტომატიზირებული საშუალებებით და დამუშავება ემყარება თქვენს თანხმობას, ხელშეკრულებას, რომლის შემადგენლობაშიც ხართ ან მის წინაშე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.

დამუშავების გასაჩივრების უფლება

თუ პერსონალური ინფორმაცია დამუშავებულია საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის, ჩვენზე გადაცემული ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებისას ან ჩვენს მიერ ლეგიტიმური ინტერესების მიზნებისათვის, თქვენ შეგიძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიოთ ამ დამუშავებას თქვენს კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებული საფუძვლის მითითებით, წინააღმდეგობა. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თუ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია დამუშავდება პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ამ დამუშავება, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. იმის გასაგებად, ვმუშაობთ თუ არა პერსონალურ ინფორმაციას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ დოკუმენტის შესაბამის განყოფილებებს.

როგორ გამოიყენონ ეს უფლებები

მომხმარებლის უფლებების განსახორციელებლად ნებისმიერი მოთხოვნა შეიძლება გადაეცეს მფლობელს ამ დოკუმენტში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის საშუალებით. ამ მოთხოვნების განხორციელება უფასოა და პატრონს მოგვმართავს რაც შეიძლება ადრე და ყოველთვის ერთი თვის განმავლობაში.

ბავშვების კონფიდენციალურობა

ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას 13 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან. თუ თქვენ ხართ 13 წლამდე ასაკის, გთხოვთ, არ გაგზავნოთ პირადი ინფორმაცია ჩვენი ვებსაიტის ან მომსახურების საშუალებით. ჩვენ მოვუწოდებთ მშობლებს და კანონიერ მეურვეებს, დააკვირდნენ შვილების ინტერნეტის გამოყენებას და დაეხმარონ ამ პოლიტიკის დაცვაში, ვაძლევთ ინსტრუქციას მათ შვილებს, რომ არასოდეს მიაწოდონ პირადი ინფორმაცია ჩვენი ვებსაიტით ან მომსახურებით, მათი ნებართვის გარეშე. თუ გაქვთ საფუძველი გჯერათ, რომ 13 წლამდე ასაკის ბავშვმა პირადი ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენი ვებსაიტის ან მომსახურების საშუალებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ. თქვენ ასევე უნდა იყოთ მინიმუმ 16 წლის ასაკში, რათა თანხმობა განაცხადოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე თქვენს ქვეყანაში (ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება თქვენს მშობელს ან მეურვეს მივცეთ ამის უფლება თქვენი სახელით).

ფუნთუშები

ვებსაიტი იყენებს "ქუქი-ფაილებს" თქვენი ონლაინ გამოცდილების პერსონალურად დასახმარებლად. ფუნთუშა არის ტექსტური ფაილი, რომელიც თქვენს მყარ დისკზე განთავსდება ვებ – გვერდის სერვერის მიერ. ქუქი-ფაილების გამოყენება არ შეიძლება პროგრამების გასაშვებად ან თქვენს კომპიუტერში ვირუსების მისაცემად. ქუქი – ფაილები თქვენ უნიკალურად არის მინიჭებული და მათი წაკითხვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვებ – სერვერის მიერ, იმ დომენში, რომელმაც გამოგიგზავნათ ქუქი – ფაილები. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქუქი – ფაილები სტატისტიკური მიზნებისათვის ინფორმაციის შეგროვების, შენახვისა და თვალყურისდევნების მიზნით, ჩვენი ვებსაიტისა და სერვისების მოსაწყობად. თქვენ გაქვთ ქუქი-ფაილების მიღების ან უარყოფის შესაძლებლობა. ვებ-ბრაუზერების უმეტესობა ავტომატურად იღებს ქუქი-ფაილებს, მაგრამ თქვენ ჩვეულებრივ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრი, რომ უარი თქვას ქუქი-ფაილებზე. იმისათვის, რომ მეტი შეიტყოთ ქუქი-ფაილების შესახებ და მათი მართვის შესახებ, ეწვიეთ internetcookies.org

არ ადევნოთ თვალი სიგნალებს

ზოგიერთ ბრაუზერში შედის ნუ ადევნებ თვალყურს ფუნქციას, რომელიც თქვენს მიერ მონახულებულ ვებსაიტებზე მიანიშნებს, რომ არ გსურთ თქვენი ონლაინ აქტივობის თვალყურისდევნება. თვალყურის დევნება არ არის იგივე, რაც ვებგვერდთან დაკავშირებით ინფორმაციის გამოყენება ან შეგროვება. ამ მიზნებისათვის, თვალყურის დევნება გულისხმობს მომხმარებლისგან პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის შეგროვებას, რომლებიც იყენებენ ან ეწვევიან ვებსაიტს ან ონლაინ მომსახურებას, რადგან ისინი დროთა განმავლობაში გადაადგილდებიან სხვადასხვა ვებსაიტებზე. ჩვენი ვებ-გვერდი არ ადევნებს თვალყურს მის ვიზიტორებს დროთა განმავლობაში და მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ამასთან, ზოგიერთმა მესამე მხარის საიტმა შეიძლება გააკონტროლოს თქვენი ათვალიერებელი საქმიანობა, როდესაც ისინი თქვენს შინაარსს მოგემსახურებათ, რაც მათ საშუალებას მისცემს, მოირგონ ის, რასაც თქვენ წარმოადგენენ.

ბმულები სხვა ვებგვერდებზე

ჩვენი ვებსაიტი შეიცავს სხვა ვებსაიტების ბმულებს, რომლებსაც ჩვენ არ ვფლობთ ან არ ვაკონტროლებთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ასეთი ვებსაიტების ან მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე. ჩვენ გირჩევთ, რომ იცოდეთ ჩვენი ვებსაიტიდან გასვლისას და წაიკითხოთ თითოეული საიტის კონფიდენციალურობის დებულებები, რომლებმაც შეიძლება შეაგროვონ პირადი ინფორმაცია.

Ინფორმაციის დაცვა

ჩვენ ვიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ კომპიუტერულ სერვერებზე აძლევთ კონტროლირებად, უსაფრთხო გარემოში, დაცული არაავტორიზებული წვდომის, გამოყენების ან გამჟღავნებისგან. ჩვენ ვიცავთ გონივრულ ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ დაცვას იმისთვის, რომ დავიცვათ პერსონალური ინფორმაციის უნებართვო წვდომა, გამოყენება, შეცვლა და გამჟღავნება მის კონტროლსა და დაცვაში. ამასთან, ინტერნეტის ან უსადენო ქსელის საშუალებით მონაცემთა გადაცემა ვერ იქნება გარანტირებული. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თქვენ აცნობიერებთ, რომ (i) არსებობს ინტერნეტის უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის შეზღუდვები, რომლებიც ჩვენს კონტროლს არ აღემატება; (ii) თქვენს და ჩვენს ვებგვერდს შორის გაცვლილი ნებისმიერი ინფორმაციისა და მონაცემების უსაფრთხოება, მთლიანობა და კონფიდენციალურობა ვერ იქნება გარანტირებული; და (iii) ნებისმიერი ასეთი ინფორმაცია და მონაცემები შეიძლება განიხილებოდეს ან შეცვალონ ტრანზიტის დროს მესამე მხარემ, მიუხედავად უდიდესი მცდელობისა.

მონაცემთა დარღვევა

იმ შემთხვევაში, თუკი გავეცნობით, რომ ვებსაიტის უსაფრთხოება შელახულია ან მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია ეცნობებათ დაკავშირებულ მესამე პირებს გარე საქმიანობის შედეგად, მათ შორის უსაფრთხოების შემოტევებით ან თაღლითობებით, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მიიღოს გონივრულად შესაბამისი ზომები, მათ შორის, გამოძიება და ანგარიშგება, აგრეთვე სამართალდამცავი ორგანოებისათვის შეტყობინება და თანამშრომლობა. მონაცემთა დარღვევის შემთხვევაში, ჩვენ გონივრულ ძალისხმევას ვცდილობთ შევატყობინოთ დაზარალებულ პირებს, თუ მიგვაჩნია, რომ დარღვევის შედეგად მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენების გონივრული რისკი არსებობს, ან თუ კანონით სხვა რამ მოითხოვს შეტყობინებას. როდესაც ამას გავაკეთებთ, ჩვენ ვებ – გვერდზე გამოვაქვეყნებთ შეტყობინებას.

სამართლებრივი გამჟღავნება

იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გადავდივართ ბიზნესში, მაგალითად, სხვა კომპანიის მიერ შერწყმა ან შეძენა, ან მისი აქტივების მთელი ნაწილის ან მისი ნაწილის გაყიდვა, თქვენი მომხმარებლის ანგარიში და პირადი მონაცემები, სავარაუდოდ, გადაცემულ აქტივებს შორის იქნება.

ცვლილებები და ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ეს პოლიტიკა, რომელიც ეხება ვებსაიტს ან სერვისებს, ნებისმიერ დროს, ამ პოლიტიკის განახლებული ვერსიის ვებ – გვერდზე განთავსებისთანავე. როდესაც ეს გავაკეთებთ, ჩვენ გადავხედავთ განახლებულ თარიღს ამ გვერდის ბოლოში. ვებგვერდის მუდმივი გამოყენება ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შემდეგ წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ ცვლილებებზე.

ამ პოლიტიკის მიღება

თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ ეს პოლიტიკა და ეთანხმებით მის ყველა პირობას. ვებსაიტის ან მისი სერვისების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას. თუ არ ეთანხმებით ამ პოლიტიკის პირობებს, თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი გამოიყენოთ ან გამოიყენოთ ვებსაიტი და მისი სერვისები.

დაგვიკავშირდებით

თუ ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გაქვთ შეკითხვები, დაგვიკავშირდით.

ეს დოკუმენტი ბოლოს განახლდა 7 წლის 2021 თებერვალს