გამოთვალეთ თქვენი ნახშირბადის ემისიები

აირჩიეთ თვითმფრინავის ტიპი:
ფრენის ხანგრძლივობა საათებში:


საათებითქვენი ნახშირბადის გამონაბოლქვი ტონებში:

0.00სად კომპენსაცია