მოძებნეთ მსუბუქი თვითმფრინავები

მწარმოებელი
წარმოებაში
გაფილტრეთ მგზავრების მიერ
to GO
ფილტრი დიაპაზონის მიხედვით (NM)
to GO
გაფილტვრა ფასის მიხედვით საათში ($)
to GO
ფილტრი შესყიდვის ფასის მიხედვით (მილიონი დოლარი)
to GO
ფილტრები შედეგების დალაგება
აღდგენა მიმართვა
სტატუსი:
მგზავრები
Range
საკრუიზო სიჩქარე
ჭერის
საწვავის დაწვა
ბარგის მოცულობა
საათობრივი ფასი
Შეძენის ფასი
Bombardier Learjet 36 ა ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
4
Range:
2,290
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
451
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
173
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
27
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,700
Შეძენის ფასი:$
5.1
მილიონი
წარმოების წლები:
1976
-
1984
Bombardier Learjet 70 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
7
Range:
2,000
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
465
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
198
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,200
Შეძენის ფასი:$
11
მილიონი
წარმოების წლები:
2013
-
2017
Bombardier Learjet 40XR ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
6
Range:
1,780
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
460
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
212
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
50
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,250
Შეძენის ფასი:$
11
მილიონი
წარმოების წლები:
2005
-
2012
Cessna Citation SII ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
7
Range:
1,840
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
404
knots
ჭერი:
43,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
177
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
77
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,800
Შეძენის ფასი:$
3.8
მილიონი
წარმოების წლები:
1984
-
1988
Bombardier Learjet 40 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
6
Range:
1,704
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
457
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
199
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,000
Შეძენის ფასი:$
8
მილიონი
წარმოების წლები:
2004
-
2007
Bombardier Learjet 31AER
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
1,911
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
451
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
182
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
30
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,200
Შეძენის ფასი:$
6.7
მილიონი
წარმოების წლები:
1991
-
2003
Embraer Phenom 300 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
10
Range:
1,971
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
453
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
158
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
85
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,500
Შეძენის ფასი:$
8.99
მილიონი
წარმოების წლები:
2009
-
2018
Bombardier Learjet 45 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
1,420
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
460
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
198
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,500
Შეძენის ფასი:$
10
მილიონი
წარმოების წლები:
1998
-
2008
Cessna Citation CJ4 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
10
Range:
2,165
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
451
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
173
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
77
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,800
Შეძენის ფასი:$
9.7
მილიონი
წარმოების წლები:
2010
-
საჩუქარი
Cessna Citation Encore Plus ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
9
Range:
1,712
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
430
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
180
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
71
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,250
Შეძენის ფასი:$
9.2
მილიონი
წარმოების წლები:
2007
-
2009
Bombardier Learjet 31 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
1,631
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
451
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
177
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
30
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,950
Შეძენის ფასი:$
4.5
მილიონი
წარმოების წლები:
1988
-
1991
Cessna Citation მე ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
6
Range:
1,328
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
357
knots
ჭერი:
41,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
166
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
40
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,000
Შეძენის ფასი:$
0.9
მილიონი
წარმოების წლები:
1971
-
1985
Nextant 400XTi ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
2,003
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
447
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
145
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
53
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,000
Შეძენის ფასი:$
5.2
მილიონი
წარმოების წლები:
2014
-
საჩუქარი
Cessna Citation CJ1 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
5
Range:
1,127
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
377
knots
ჭერი:
41,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
134
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
63
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,000
Შეძენის ფასი:$
4.1
მილიონი
წარმოების წლები:
2000
-
2005
Cessna Citation Encore ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
9
Range:
1,695
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
430
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
180
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
71
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,250
Შეძენის ფასი:$
8.1
მილიონი
წარმოების წლები:
2000
-
2006
Bombardier Learjet 31 ა ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
6
Range:
1,252
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
456
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
202
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
40
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,750
Შეძენის ფასი:$
6.5
მილიონი
წარმოების წლები:
1991
-
2003
Bombardier Learjet 75 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
9
Range:
2,080
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
465
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
199
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,400
Შეძენის ფასი:$
9.9
მილიონი
წარმოების წლები:
2019
-
2021
Bombardier Learjet 75 ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
9
Range:
2,040
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
465
knots
ჭერი:
51,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
199
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,500
Შეძენის ფასი:$
13.8
მილიონი
წარმოების წლები:
2013
-
2019
შემდეგი 400XT ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
2,005
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
460
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
160
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
56
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,150
Შეძენის ფასი:$
4.5
მილიონი
წარმოების წლები:
2007
-
2014
Cessna Citation CJ3 Plus ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
9
Range:
2,040
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
416
knots
ჭერი:
45,000
ფეხები
საწვავის დაწვა:
150
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
65
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
2,750
Შეძენის ფასი:$
8
მილიონი
წარმოების წლები:
2014
-
საჩუქარი
Hawker 400XP ექსტერიერი
მგზავრების რაოდენობა:
8
Range:
1,500
nm
საკრუიზო სიჩქარე:
450
knots
ჭერი:
43,450
ფეხები
საწვავის დაწვა:
191
გალონი საათში
ბარგის მოცულობა:
56
კუბური ფუტი
სავარაუდო საათობრივი ფასი:$
3,750
Შეძენის ფასი:$
7.8
მილიონი
წარმოების წლები:
2003
-
2010