Přejít k hlavnímu obsahu

Obchodní podmínky

Úvod

Poslední aktualizace 1. srpna 2023.

Naším cílem je, aby tato smlouva byla co nejčitelnější, ale v některých případech je z právních důvodů vyžadováno „legální“ znění.

Váš souhlas s touto dohodou

Tyto podmínky služby jsou uzavřeny mezi vámi a společností Magic Lagoon Limited, d/b/a Compare Private Planes („Společnost“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Následující smluvní podmínky spolu s jakýmikoli dokumenty, které výslovně zahrnují odkazem (souhrnně „Podmínky služby“), řídí váš přístup a používání https://compareprivateplanes.com, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na nebo prostřednictvím https://compareprivateplanes.com (dále jen „webová stránka“), ať už jako host nebo registrovaný uživatel. Nabízíme následující službu, na kterou se vztahují tyto Podmínky služby: Porovnat Private Planes Premium (souhrnně „Služby“).

Než začnete web používat, přečtěte si prosím pozorně Podmínky služby.

Používáním webové stránky [nebo kliknutím na tlačítko přijmout nebo souhlasit s podmínkami služby, když je vám tato možnost zpřístupněna], přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami služby a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://compareprivateplanes.com/privacy, začleněné zde odkazem. Pokud nechcete souhlasit s těmito Podmínkami služby, nesmíte přistupovat na Webové stránky ani je používat.

Abyste mohli používat tyto webové stránky, musíte být starší 13 let. Webové stránky však mohou používat děti všech věkových kategorií, pokud jim to umožní rodič nebo zákonný zástupce. Pokud je vám méně než 18 let, prohlašujete, že máte svolení vašeho rodiče nebo zákonného zástupce používat web. Požádejte je, aby si s vámi přečetli tyto smluvní podmínky.

Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem uživatele mladšího 18 let, tím, že svému dítěti umožníte používat webovou stránku, podléháte podmínkám těchto smluvních podmínek a odpovídáte za aktivitu svého dítěte na webu.

VSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY:

PŘIJÍMEJTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI A DODRŽUJTE TĚCHTO PODMÍNKY SLUŽBY;
PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLNĚLOLETÍ K UZAVŘENÍ ZÁVAZNÉ SMLOUVY S NÁMI; A,
SOUHLASÍTE S PŘÍSTUPEM NA WEBOVÉ STRÁNKY Z JURISDIKCE, KDE TO NENÍ POVOLENO, DĚLÁTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO.

Aktualizace smluvních podmínek

Tyto Podmínky služby můžeme čas od času revidovat a aktualizovat podle vlastního uvážení. Všechny změny jsou účinné okamžitě, když je zveřejníme, a vztahují se na veškerý přístup a používání webových stránek poté.

Pokračování v používání webové stránky po zveřejnění revidovaných podmínek služby znamená, že přijímáte změny a souhlasíte s nimi. Očekává se, že tuto stránku zkontrolujete pokaždé, když vstoupíte na tuto webovou stránku, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách, protože jsou pro vás závazné.

Vaše odpovědnosti

Jste povinni zajistit, aby všechny osoby, které přistupují na webovou stránku, byly obeznámeny s touto dohodou a dodržovaly ji. Web, včetně obsahu nebo oblastí webu, může vyžadovat registraci uživatele. Podmínkou vašeho používání webových stránek je, že všechny informace, které na webových stránkách poskytujete, jsou správné, aktuální a úplné.

Jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jakékoli jiné informace, které jste si zvolili nebo které vám byly poskytnuty jako součást naší zabezpečení postupy, musí být považovány za důvěrné a nesmíte je sdělit žádné jiné osobě ani subjektu. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup k vašemu uživatelskému jménu nebo heslu nebo použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že se na konci každé relace odhlásíte ze svého účtu. Jste odpovědní za jakékoli zneužití hesla nebo jakýkoli neoprávněný přístup.

ZA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A VAŠEHO POČÍTAČE, INTERNETU A ZABEZPEČENÍ DAT JSTE VÝHRADNĚ A PLNĚ ODPOVĚDNÍ.

Zakázané činnosti

Webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami služby. Souhlasíte s tím, že nebudete používat web:

 • Jakýmkoli způsobem, který porušuje jakýkoli platný federální, státní, místní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení (včetně, bez omezení, jakýchkoli zákonů týkajících se exportu datového softwaru do az USA nebo jiných zemí).
 • Za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o vykořisťování či poškozování nezletilých jakýmkoli způsobem tím, že je vystavíte nevhodnému obsahu, požádáte o informace umožňující zjištění totožnosti nebo jinak.
 • Odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoli materiál, který není v souladu se standardy pro odesílání stanovenými v těchto podmínkách služby.
 • Přenášet nebo zajišťovat zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, včetně jakékoli „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jakékoli jiné podobné zprávycitation.
 • Vydávat se za společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu nebo subjekt (včetně, ale bez omezení, pomocí e-mailových adres spojených s některou z výše uvedených), nebo se o ně pokoušet.
 • Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání webových stránek, nebo které, jak určíme, může poškodit společnost nebo uživatele webových stránek nebo je vystavit odpovědnosti.

Dále souhlasíte, že nebudete:

 • Používejte web jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo narušit web nebo narušit používání webu jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webu.
 • Používejte jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup na web za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webu.
 • Bez našeho předchozího písemného souhlasu použijte jakýkoli ruční proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webové stránce nebo pro jakýkoli jiný účel, který není výslovně povolen v těchto podmínkách služby.
 • Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje řádné fungování webových stránek.
 • Uvádějte jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.
 • Pokuste se získat neoprávněný přístup, zasahovat do, poškodit nebo narušit jakékoli části webové stránky, server, na kterém jsou webové stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k webové stránce.
 • Zaútočit na webovou stránku prostřednictvím útoku typu denial-of-service nebo distribuovaného útoku typu denial-of-service.
 • V opačném případě se pokouší narušit řádné fungování webových stránek.

Práva k duševnímu vlastnictví

Webové stránky a jejich veškerý obsah, funkce a funkce (včetně, ale nikoli výhradně, všech informací, softwaru, textu, zobrazení, obrázků, videa a zvuku a jejich designu, výběru a uspořádání) jsou majetkem společnosti, její poskytovatelé licencí nebo jiní poskytovatelé takového materiálu a jsou chráněni americkými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách, patentech, obchodním tajemství a dalších zákonech o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech.

Tyto podmínky služby vám umožňují používat webovou stránku pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet jakýkoli materiál na našich webových stránkách, s výjimkou následujících případů:

 • Váš počítač může dočasně ukládat kopie takového materiálu v paměti RAM v souvislosti s vaším přístupem k těmto materiálům a jejich prohlížením.
 • Můžete ukládat soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá do mezipaměti pro účely vylepšení zobrazení.
 • Můžete si vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stránek webové stránky pro své osobní, nekomerční použití, nikoli pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.

Nesmíte:

 • Upravte kopie jakýchkoli materiálů z tohoto webu.
 • Odstraňte nebo pozměňte jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech z kopií materiálů z této stránky.

Pokud vytisknete, zkopírujete, upravíte, stáhnete nebo jinak použijete nebo poskytnete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části webové stránky v rozporu s Podmínkami služby, vaše právo používat webové stránky bude okamžitě ukončeno a musíte podle našeho uvážení , vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili. Žádné právo, nárok nebo podíl na webové stránce nebo na obsahu této webové stránky se na vás nepřevádí a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost. Jakékoli použití webové stránky, které není výslovně povoleno těmito podmínkami služby, je porušením těchto podmínek služby a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

Naše práva

Máme právo bez předchozího upozornění:

 • Podnikněte příslušné právní kroky, mimo jiné včetně postoupení nebo spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo regulačními orgány nebo oznámení poškozené straně o jakémkoli protiprávní nebo neoprávněné použití webových stránek; a
 • Ukončete nebo pozastavte svůj přístup k celé webové stránce nebo její části z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně, bez omezení, jakéhokoli porušení těchto podmínek služby.

VZDÁVÁTE SE A DRŽÍTE NEŠKODNÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ MATEŘSKÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, POSKYTOVATELE SLUŽEB, DODAVATELE, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DRŽITELÉ LICENCÍ, ODBĚRATELÉ A VŠECHNY DODAVATELE, A VŠECHNY DODAVATELE AKCE, KTERÁ PŘIJALA SPOLEČNOST A KTERÉKOLI VÝŠE UVEDENÉ STRANY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI ŠETŘENÍ ZE SPOLEČNOSTI, NEBO ORGÁNŮ DODRŽUJÍCÍ ZÁKON.

Odkazy a obsah třetích stran

Pro vaše pohodlí mohou tyto webové stránky poskytovat odkazy nebo ukazatele na stránky třetích stran nebo obsah třetích stran. Nečiníme žádná prohlášení o jakýchkoli jiných webových stránkách nebo obsahu třetích stran, ke kterým lze přistupovat z těchto webových stránek. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, činíte tak na vlastní riziko. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem třetích stran ani žádnými podobnými stránkami třetích stran a nepřijímáme žádnou odpovědnost za takové stránky ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout jejich používáním. Podléháte všem smluvním podmínkám takových stránek třetích stran.

Online objednávky

 1. Všechny objednávky, nákupy nebo transakce pro prodej zboží, digitálních produktů nebo informací provedené pomocí této webové stránky podléhají následujícím dodatečným podmínkám prodeje:
   • Nesmíte objednávat nebo získávat zboží, digitální produkty nebo informace z této webové stránky, pokud: (i) máte zakázáno přistupovat na tuto webovou stránku nebo používat tuto webovou stránku nebo jakýkoli obsah této webové stránky, zboží, digitální produkty nebo informace podle platných zákonů nebo (ii) jsou mimo geografickou oblast, kde je zboží, digitální produkty nebo informace dostupné ke koupi;
   • Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi veškerého zboží, digitálních produktů nebo informací uvedených ve vaší objednávce podle těchto podmínek služby. Všechny objednávky musíme přijmout, jinak nebudeme povinni vám takové zboží, digitální produkty nebo informace prodat. Můžeme se rozhodnout nepřijímat objednávky podle vlastního uvážení, a to i poté, co vám zašleme potvrzovací e-mail s číslem vaší objednávky a podrobnostmi o položkách, které jste si objednali; a
   • Všechny ceny, slevy a akce zveřejněné na této webové stránce se mohou bez upozornění změnit. Cena a měna účtovaná za zboží, digitální produkty nebo informace bude cena a měna inzerovaná na této webové stránce v době zadání objednávky, s výhradou podmínek jakýchkoli propagačních akcí nebo slev, které se mohou vztahovat. Účtovaná cena a měna budou jasně uvedeny v nákupním košíku před potvrzením nákupu. Zvýšení ceny se bude vztahovat pouze na objednávky zadané po čase zvýšení. Uvedené ceny nezahrnují daně ani poplatky za poštovné a balné. Všechny tyto daně a poplatky budou přidány k vaší celkové ceně a budou uvedeny ve vašem nákupním košíku a v e-mailu s potvrzením objednávky. Snažíme se zobrazovat přesné informace o ceně; můžeme se však příležitostně dopustit neúmyslných typografických chyb, nepřesností nebo opomenutí týkajících se cen a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a zrušit jakékoli objednávky vyplývající z takových událostí.

2) Pokud objednávka uvádí, že se kupuje licence:

   • Veškeré použití výrazů „prodat“, „prodej“, „přeprodat“, „další prodej“, „nákup“, „cena“ a podobně na této webové stránce znamená nákup nebo prodej licence;
   • Budete dodržovat všechny podmínky příslušných licenčních podmínek služby pro jakékoli zboží, digitální produkty nebo informace, které získáte prostřednictvím této webové stránky, a nebudete způsobovat, navádět ani povolovat jiným osobám nedodržování podmínek jakékoli licenční podmínky služeb pro zboží, digitální produkty nebo informace; a
   • S výjimkou omezené licence udělené podle příslušných licenčních podmínek služby nic v těchto podmínkách služby neuděluje žádné právo, nárok nebo podíl na (včetně jakékoli licence na základě) jakýchkoli práv duševního vlastnictví v nebo souvisejících se zbožím, digitálním produkt nebo informace, ať už výslovně, implicitně, překážkou nebo jinak. Všechna práva, nárok a zájem na zboží, digitální produkt nebo informace jsou a zůstanou společnosti nebo jejím poskytovatelům licencí, podle potřeby.

Platba a poplatky

Za přístup k našim službám můžete být požádáni o zakoupení nebo zaplacení poplatku. Při všech nákupech přijímáme karty Visa, Mastercard, American Express a Stripe. Společnost však nezaručuje dostupnost jakékoli platební metody v kterémkoli okamžiku a Společnost může libovolnou platební metodu dočasně nebo trvale přidat, odebrat nebo pozastavit podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupech a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím webové stránky a že budete neprodleně aktualizovat údaje o účtu a platbách, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abyste mohli dokončit své nákupy a kontaktovat podle potřeby. Daň z prodeje bude připočtena k ceně nákupů, jak to považujeme za požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou v USD.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky nebo poplatky za ceny, které jsou v té době platné za vaše nákupy, a opravňujete nás, abychom při vašem nákupu účtovali vámi zvolenému poskytovateli plateb takové částky.

Pokud váš nákup podléhá opakovaným poplatkům, musíte u společnosti uchovávat platný způsob platby, abyste mohli zaplatit všechny vzniklé a opakující se poplatky. Společnost bude účtovat příslušné poplatky za jakoukoli platnou platební metodu, kterou jste uvedli, a budou vám fakturovány automaticky, jak je uvedeno v objednávce. Autorizujete takové platby opakujících se poplatků, aniž byste vyžadovali váš předchozí souhlas pro každý opakovaný poplatek, dokud nás neinformujete o svém zrušení nebo dokud společnost písemně neukončí v souladu s těmito smluvními podmínkami, nebo dokud neskončí opakující se smlouva, a všechny dlužné poplatky a platby byly v plné výši zaplaceny.

Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo chyby v cenách, i když jsme již požádali nebo obdrželi platbu. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím webových stránek.

Zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit přihlášením ke svému účtu nebo nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Vaše zrušení vstoupí v platnost na konci aktuálního fakturačního období.

Nákupy předplatného jsou nevratné, nemají žádnou peněžní hodnotu (například se nejedná o hotovostní účet nebo ekvivalent) a jedná se pouze o nákupy s nevýhradním, odvolatelným, nepřevoditelným a nepřevoditelným právem používat předplatné.

Nesmíte převádět, prodávat, nakupovat, směňovat nebo obchodovat se svými předplatnými ani se o to pokoušet či nabízet. Jakýkoli pokus o převod bude neplatný. S výjimkou případů vyžadovaných platnými zákony neneseme odpovědnost za žádné refundace nebo kredity v souvislosti s jakýmikoli upravenými, pozastavenými nebo ukončenými předplatnými.

Vyloučení odpovědnosti, odpovědnost a odškodnění

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU A JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO POLOŽEK NAJDENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBU JE NA VLASTNÍ RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI ZBOŽÍ, SLUŽBY, DIGITÁLNÍ PRODUKTY, INFORMACE NEBO POLOŽKY NALEZENÉ NEBO ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, JAKÝCHKOLI PODMÍNEK NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. VÝŠE UVEDENÉ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DRŽITELÉ LICENCE, DODAVATELÉ NEBO NÁSTUPCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ODPOVÍDAJÍCÍ, ODPOVĚDOVATELÉ ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOST, VHODNOST, PŘESNOST, MĚNA NEBO DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU NEBO ŽE JAKÉKOLI ZBOŽÍ, SLUŽBY, DIGITÁLNÍ PRODUKTY, INFORMACE NEBO POLOŽKY NAJDENÉ NEBO DOSAŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, CHYBNÉ, SLUŽBY, SLUŽBY, NEBO POLOŽKY. , ŽE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JSOU DOSTUPNÉ, NEBO OBSAH NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY NEBO DESTRUKTIVNÍ KÓDY.

Jak omezujeme naši odpovědnost vůči vám

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JSOU TAKOVÁ VYLOUČENÍ ZAKÁZÁNA ZÁKONEM, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ DODAVATELE, POSKYTOVATELÉ POSKYTOVATELŮ VY NEBO JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY JAKÉKOLI, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT, VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÝCH NÁKLADŮ WODLOSS , AŤ VZNIKL Z PORUŠENÍ SMLOUVY, PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI), JAKÉKOLI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY TAKOVÉ ŠKODY PŘEDVÍDAJÍCÍ A ZDA BYLA SPOLEČNOST NA TAKOVOU POMOC UPOZORNĚNA.

Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost, její mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, poskytovatele služeb, dodavatele, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce, a postupuje z a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, rozsudkům, odměnám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z nebo souvisejících s vaším porušením těchto podmínek služby nebo vaším používáním webu včetně, ale nejen, stránek a obsahu třetích stran, jakéhokoli použití obsahu a služeb webových stránek jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v těchto podmínkách služby, nebo jakékoli použití jakéhokoli zboží, digitálních produktů a informací zakoupených z těchto webových stránek.

Řešení sporů

Společnost může na základě vlastního uvážení požadovat, abyste jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek služby nebo používání webových stránek, včetně sporů vzniklých z nebo týkajících se jejich výkladu, porušení, neplatnosti, neplnění nebo ukončení, předložili ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení. podle pravidel arbitráže Americké arbitrážní asociace aplikujících právo Spojeného království. (Pokud se jedná o více jurisdikcí, podle platných zákonů).

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím webových stránek se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů na adrese https://compareprivateplanes.com/privacy („Zásady ochrany osobních údajů").

Rozhodné právo

Webové stránky a tyto podmínky služby se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království a veškerými platnými federálními zákony, které se v nich vztahují, aniž by se uplatňovala jakákoli volba nebo kolize právních ustanovení, zásad nebo pravidel a bez ohledu na vaše bydliště, bydliště nebo fyzické umístění. Jakákoli žaloba nebo řízení vyplývající z této webové stránky nebo související s touto webovou stránkou a/nebo podle těchto podmínek služby bude zahájena u soudů země Spojeného království a každá strana se neodvolatelně podřídí výhradní jurisdikci těchto soudů v jakékoli takové žalobě nebo řízení. Vzdáváte se veškerých námitek proti výkonu jurisdikce nad vámi těmito soudy a proti místu konání těchto soudů.

Pokud jste občanem jakékoli země Evropské unie nebo Švýcarska, Norska nebo Islandu, rozhodným právem a fórem budou zákony a soudy v místě vašeho obvyklého bydliště.

Strany se dohodly, že tyto Podmínky služby ani práva a povinnosti stran vyplývající z těchto podmínek služby se nebudou řídit Úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

Dělitelnost

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek služby nezákonné nebo nevymahatelné podle platných zákonů, bude zbytek ustanovení upraven tak, aby se co nejvíce přiblížil účinku původní podmínky a všechna ostatní ustanovení těchto podmínek služby zůstanou v plné platnosti a účinek.

Úplné smluvní podmínky

Tyto podmínky služby představují úplné a jediné podmínky služby mezi stranami ve vztahu k jejich předmětu a nahrazují a ruší všechny předchozí nebo současné podmínky služeb, závazky, ujednání, ujednání nebo prohlášení jakékoli povahy učiněné stranami nebo kterýmkoli z nich. jsou ústní nebo písemné (a jsou-li písemné, ať již ve formě návrhu či nikoli) s ohledem na takový předmět. Každá ze stran bere na vědomí, že se nespoléhá na žádná prohlášení, záruky nebo prohlášení kteroukoli z nich ve vztahu k předmětu těchto smluvních podmínek, s výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v těchto smluvních podmínkách, a že nebude mít žádná práva ani opravné prostředky s ohledem na takový předmět jinak než podle těchto Podmínek služby, s výjimkou případů, kdy jsou způsobeny podvodem nebo podvodným zkreslením jiné strany. Žádná změna těchto podmínek služby nebude účinná, pokud nebude písemná a podepsaná společností nebo jejím jménem.

zřeknutí se práv

Žádné neuplatnění a žádné zpoždění při výkonu ze strany kterékoli strany, jakéhokoli práva nebo jakékoli pravomoci podle této smlouvy nebude fungovat jako vzdání se jich, ani žádný jednotlivý nebo částečný výkon jakéhokoli práva nebo pravomoci podle této smlouvy nebude bránit dalšímu výkonu tohoto nebo jakékoli jiné právo níže.

Oznámení

Jakékoli upozornění vám můžeme poskytnout podle těchto Podmínek služby: (i) odesláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete a souhlasíte s používáním; nebo (ii) zveřejněním na webových stránkách. Oznámení zaslaná e-mailem budou účinná v okamžiku, kdy odešleme e-mail, a oznámení, která poskytneme odesláním, budou účinná okamžikem odeslání. Je vaší odpovědností udržovat svou e-mailovou adresu aktuální.

Chcete-li nám zaslat oznámení podle těchto podmínek služby, musíte nás kontaktovat následovně: (i) osobním doručením, nočním kurýrem nebo doporučenou nebo certifikovanou poštou na adresu Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, , GB. Adresu pro zasílání oznámení můžeme aktualizovat zveřejněním oznámení na této webové stránce. Oznámení poskytnutá osobním doručením nabudou účinnosti okamžitě po osobním obdržení oprávněným zástupcem Společnosti. Oznámení zaslaná nočním kurýrem nebo doporučenou nebo certifikovanou poštou nabudou účinnosti, jakmile obdrží a bude-li poskytnuto potvrzení o přijetí oznámení.

Kontaktujte nás

Tyto webové stránky provozuje společnost Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, GB, +44 20 8050 5015.

Pokud se dozvíte o zneužití webových stránek včetně urážlivého nebo pomlouvačného chování, musíte to nahlásit společnosti. Všechna hlášení o zneužití a další zpětná vazba, komentáře, žádosti o technickou podporu a další komunikace týkající se webových stránek by měly být směrovány na [chráněno e-mailem].