Прескочи на основното съдържание

приложимите условия за ползване и защита на лични данни

Въведение

Последна актуализация на 1 август 2023 г.

Нашата цел е да поддържаме това Споразумение възможно най-четливо, но в някои случаи по правни причини част от езика се изисква „легален“.

Вашето приемане на това споразумение

Тези условия за обслужване се сключват от и между Вас и Magic Lagoon Limited, d/b/a Compare Private Planes („Компания“, „ние“, „наш“ или „нас“). Следните правила и условия, заедно с всички документи, които те изрично включват чрез препратка (общо „Условия за ползване“), уреждат вашия достъп до и използването на https://compareprivateplanes.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез https://compareprivateplanes.com („Уебсайтът“), независимо дали като гост или регистриран потребител. Ние предлагаме следната услуга, която е предмет на тези Условия за ползване: Compare Private Planes Premium (общо „Услуги“).

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да започнете да използвате уебсайта.

Като използвате уебсайта [или като щракнете, за да приемете или се съгласите с Условията за ползване, когато тази опция ви е предоставена], вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези Условия за ползване и нашата Политика за поверителност, намиращи се на https://compareprivateplanes.com/privacy, включен тук чрез препратка. Ако не искате да се съгласите с тези Условия за ползване, не трябва да осъществявате достъп или да използвате уебсайта.

Трябва да сте навършили 13 години, за да използвате този уебсайт. Въпреки това, деца от всички възрасти могат да използват уебсайта, ако е разрешено от родител или законен настойник. Ако сте под 18 години, вие декларирате, че имате разрешението на вашия родител или настойник да използвате уебсайта. Моля, накарайте ги да прочетат тези Условия за ползване с вас.

Ако сте родител или законен настойник на потребител на възраст под 18 години, като позволите на детето си да използва уебсайта, вие сте обект на условията на тези Условия за ползване и носите отговорност за дейността на детето си на уебсайта.

С ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ВИЕ:

ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ И ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГАТА;
ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТНОТО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР С НАС; И,
ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, АКО ОТВЪРШЕТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ОТ ЮРИСДИКЦИЯ, КЪДЕТО НЕ Е РАЗРЕШЕНО, ПРАВИТЕ ТОВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

Актуализации на Общите условия

Можем да преразглеждаме и актуализираме тези Условия за ползване от време на време по наше собствено усмотрение. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме и се прилагат за целия достъп и използване на уебсайта след това.

Продължаването на използването на уебсайта след публикуването на ревизираните Условия за ползване означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате тази страница всеки път, когато влизате в този уебсайт, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Вашите отговорности

От вас се изисква да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до уебсайта, са запознати с това Споразумение и го спазват. Уебсайтът, включително съдържанието или областите на уебсайта, може да изисква регистрация на потребител. Условие за използването на уебсайта е цялата информация, която предоставяте на уебсайта, да е правилна, актуална и пълна.

Всяко потребителско име, парола или друга информация, избрана от вас или предоставена като част от нашите сигурност процедури, трябва да се третират като поверителни и не трябва да ги разкривате на друго физическо или юридическо лице. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всеки неоторизиран достъп до или използване на вашето потребителско име или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Вие също се съгласявате да се уверите, че излизате от акаунта си в края на всяка сесия. Вие носите отговорност за злоупотреба с парола или неоторизиран достъп.

ВИЕ НОСИТЕ ЕДИНСТВЕНО И ИЗЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ИНТЕРНЕТ И ДАННИ.

Забранени дейности

Можете да използвате уебсайта само за законни цели и в съответствие с тези Условия за ползване. Вие се съгласявате да не използвате уебсайта:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава приложимите федерални, щатски, местни или международни закони или разпоредби (включително, без ограничение, всички закони относно износа на софтуер за данни към и от САЩ или други страни).
 • За целите на експлоатация, нараняване или опит за експлоатация или нараняване на непълнолетни по какъвто и да е начин чрез излагането им на неподходящо съдържание, искане на лична информация или по друг начин.
 • За изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на всякакви материали, които не отговарят на Стандартите за подаване, посочени в тези Условия за ползване.
 • За предаване или осигуряване на изпращане на всякакви рекламни или промоционални материали, включително всякаква „нежелана поща“, „верижно писмо“, „спам“ или всякакви други подобни солиcitation.
 • Да се ​​представяте или да се опитвате да се представяте за Компанията, служител на Компанията, друг потребител или всяко друго лице или юридическо лице (включително, без ограничение, чрез използване на имейл адреси, свързани с някое от изброените по-горе).
 • За извършване на каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства нечие използване или удоволствие от уебсайта или което, както е определено от нас, може да навреди на Компанията или потребителите на уебсайта или да ги изложи на отговорност.

Освен това се съгласявате да не:

 • Използвайте Уебсайта по начин, който може да деактивира, претовари, повреди или навреди на сайта или да попречи на използването на Уебсайта от която и да е друга страна, включително способността им да участват в дейности в реално време чрез Уебсайта.
 • Използвайте който и да е робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до уебсайта за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на всеки от материалите на уебсайта.
 • Използвайте всеки ръчен процес за наблюдение или копиране на който и да е материал на уебсайта или за всяка друга цел, която не е изрично разрешена в тези Условия за ползване, без нашето предварително писмено съгласие.
 • Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилната работа на уебсайта.
 • Въведете всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.
 • Опит за неоторизиран достъп, намеса, повреждане или нарушаване на която и да е част от Уебсайта, сървъра, на който се съхранява Уебсайтът, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Уебсайта.
 • Атакувайте уебсайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.
 • В противен случай се опитвате да попречите на правилното функциониране на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, функции и функционалност (включително, но не само цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео и аудио, както и техният дизайн, избор и подреждане) са собственост на Компанията, нейните лицензодатели или други доставчици на такъв материал и са защитени от Съединените щати и международни закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

Тези Условия за ползване ви позволяват да използвате уебсайта само за ваша лична, некомерсиална употреба. Не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, модифицирате, създавате производни произведения на, публично показвате, публично изпълнявате, препубликувате, изтегляте, съхранявате или предавате какъвто и да е материал на нашия уебсайт, освен както следва:

 • Вашият компютър може временно да съхранява копия на такъв материал в RAM, свързан с вашия достъп и разглеждане на тези материали.
 • Можете да съхранявате файлове, които са автоматично кеширани от вашия уеб браузър за целите на подобряване на дисплея.
 • Можете да отпечатате или изтеглите едно копие от разумен брой страници от уебсайта за ваша лична, некомерсиална употреба, а не за по-нататъшно възпроизвеждане, публикуване или разпространение.

Вие не трябва да:

 • Променете копия на всякакви материали от този сайт.
 • Изтрийте или променете всички бележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост от копия на материали от този сайт.

Ако отпечатате, копирате, модифицирате, изтеглите или по друг начин използвате или предоставите на друго лице достъп до която и да е част от Уебсайта в нарушение на Условията за ползване, правото Ви да използвате Уебсайта ще бъде прекратено незабавно и вие трябва, по наша преценка , върнете или унищожете всички копия на материалите, които сте направили. Никакво право, право на собственост или интерес към или към уебсайта или каквото и да е съдържание на уебсайта не се прехвърля на вас и всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Компанията. Всяко използване на уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, е нарушение на тези Условия за ползване и може да наруши закони за авторско право, търговска марка и други.

Нашите права

Ние имаме право, без предоставяне на предизвестие да:

 • Предприемете подходящи правни действия, включително, без ограничение, сезиране или сътрудничество с правоприлагащи или регулаторни органи или уведомяване на увредената страна за всякакви незаконен или неоторизирано използване на уебсайта; и
 • Прекратете или спрете достъпа си до целия или част от уебсайта по каквато и да е причина или без причина, включително, без ограничение, всяко нарушение на тези Условия за ползване.

ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ И ОТХВЪРЛЯТЕ КОМПАНИЯТА МАЙКА И НЕЙНАТА МАЙКА, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ И ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗПОЛУЧАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТО ОТ КОМПАНИЯТА И ВСЯКА ОТ ГОРНИТЕ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВСЯКАКВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ ОТ КОМПАНИЯТА ИЛИ ОТ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ.

Връзки и съдържание на трети страни

За ваше удобство този уебсайт може да предоставя връзки или указатели към сайтове на трети страни или съдържание на трети страни. Ние не правим никакви декларации относно други уебсайтове или съдържание на трети страни, до които може да се осъществи достъп от този уебсайт. Ако решите да получите достъп до такива сайтове, вие го правите на свой собствен риск. Ние нямаме контрол върху съдържанието на трети страни или такива сайтове на трети страни и не поемаме никаква отговорност за такива сайтове или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна. Вие сте обект на всички правила и условия на такива сайтове на трети страни.

Онлайн поръчки

 1. Всички поръчки, покупки или транзакции за продажба на стоки, цифрови продукти или информация, направени чрез този уебсайт, са предмет на следните допълнителни условия за продажба:
   • Нямате право да поръчвате или получавате стоки, цифрови продукти или информация от този уебсайт, ако: (i) имате забрана за достъп или използване на този уебсайт или някое от съдържанието, стоките, цифровите продукти или информация на този уебсайт от приложимото законодателство или (ii) вие са извън географския регион, където стоките, дигиталните продукти или информацията са налични за покупка;
   • Вие се съгласявате, че вашата поръчка е предложение за закупуване, съгласно тези Условия за ползване, на всички стоки, цифрови продукти или информация, изброени във вашата поръчка. Всички поръчки трябва да бъдат приети от нас или ние няма да бъдем задължени да ви продаваме такива стоки, цифрови продукти или информация. Можем да изберем да не приемаме поръчки по наше усмотрение, дори след като ви изпратим имейл за потвърждение с номера на вашата поръчка и подробности за артикулите, които сте поръчали; и
   • Всички цени, отстъпки и промоции, публикувани на този уебсайт, подлежат на промяна без предизвестие. Цената и валутата, таксувани за стоки, цифрови продукти или информация, ще бъдат цената и валутата, рекламирани на този уебсайт към момента на подаване на поръчката, предмет на условията на всички промоции или отстъпки, които може да са приложими. Цената и таксуваната валута ще бъдат ясно посочени в пазарската количка, преди да потвърдите покупката си. Увеличенията на цените ще се прилагат само за поръчки, направени след момента на увеличението. Обявените цени не включват данъци или такси за доставка и обработка. Всички подобни данъци и такси ще бъдат добавени към общата ви цена и ще бъдат посочени във вашата количка за пазаруване и в имейла ви за потвърждение на поръчката. Стремим се да показваме точна ценова информация; Въпреки това, понякога можем да допуснем неволни печатни грешки, неточности или пропуски, свързани с ценообразуването и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски по всяко време и да анулираме всички поръчки, произтичащи от такива събития.

2) Когато поръчката показва, че се закупува лиценз:

   • Всички употреби на този уебсайт на термините „продавам“, „продажба“, „препродавам“, „препродажба“, „покупка“, „цена“ и други подобни означават покупка или продажба на лиценз;
   • Вие ще спазвате всички правила и условия на приложимите условия за ползване на лиценза за всякакви стоки, цифрови продукти или информация, които получавате чрез този уебсайт, и няма да причинявате, предизвиквате или позволявате неспазване от други на правилата и условията на което и да е от лицензионните условия за услуги за стоките, цифровите продукти или информацията; и
   • С изключение на ограничения лиценз, предоставен съгласно съответните лицензионни Условия за ползване, нищо в настоящите Условия за ползване не предоставя каквото и да е право, право на собственост или интерес към или към (включително всеки лиценз съгласно) каквито и да било права на интелектуална собственост върху или свързани с доброто, цифровото продукт или информация, независимо дали изрично, имплицитно, estoppel или по друг начин. Всички права, право на собственост и интерес към и към стоката, цифров продукт или информация са и ще останат на Компанията или нейните лицензодатели, както е приложимо.

Плащане и такси

Може да се наложи да закупите или да платите такса за достъп до нашите услуги. Приемаме Visa, Mastercard, American Express и Stripe за всички покупки. Компанията обаче не гарантира наличността на какъвто и да е метод на плащане във всеки един момент и Компанията може да добавя, премахва или преустановява който и да е метод на плащане временно или постоянно по свое усмотрение. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени чрез Уебсайта, и своевременно да актуализирате информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, за да завършите покупките си и свържете се с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, според изискванията ни. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания ще бъдат в USD.

Вие се съгласявате да плащате всички такси или такси по цените, които са в сила за вашите покупки, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всички такива суми при извършване на вашата покупка.

Ако покупката ви подлежи на периодични такси, трябва да запазите валиден метод на плащане във файла с Компанията, за да заплатите всички възникнали и повтарящи се такси. Компанията ще начисли приложимите такси към всеки валиден метод на плащане, който сте посочили, и ще бъдете фактурирани автоматично, както е посочено в поръчката. Вие разрешавате такова плащане на периодични такси, без да изисквате вашето предварително одобрение за всяко повтарящо се таксуване, докато не ни уведомите за анулирането си или Компанията не прекрати писмено в съответствие с настоящите Условия за ползване, или докато не приключи периодичният договор и всеки и всички дължимите такси и такси са изплатени изцяло.

Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане. Също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена през уебсайта.

Анулиране

Можете да анулирате абонамента си по всяко време, като влезете в акаунта си или се свържете с нас чрез информацията за контакт, предоставена по-долу. Вашето анулиране ще влезе в сила в края на текущия период на фактуриране.

Покупките на абонаменти не подлежат на връщане, нямат парична стойност (например те не са парична сметка или еквивалент) и са покупки само на неизключително, отменимо, непреотстъпващо и непрехвърляемо право за използване на абонамента.

Нямате право да прехвърляте, продавате, купувате, разменяте или търгувате вашите абонаменти или да опитвате или предлагате да направите това. Всеки опит за прехвърляне ще бъде невалиден. Освен ако не се изисква от приложимото законодателство, ние не носим отговорност за възстановявания на средства или кредити във връзка с модифицирани, спрени или прекратени абонаменти.

Отказ от отговорност, отговорност и обезщетение

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ​​НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ СТОКИ, ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, НАМЕРЕНИ ИЛИ ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ​​Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ СТОКИ, УСЛУГИ, ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, НАМЕРЕНИ ИЛИ ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ​​СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НАПР. ПРЕСА ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. ГОРЕИЗПОМЕНАТОТО НЕ СЕ ЗАСЯГА НА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПАНИЯТА ИЛИ НЕЙНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДИРЕКТОРИ, ДЪЛЖИТЕЛНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗПОЛУЧАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗА ПЪЛНОТА, СИГУРНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, ГОДНОСТ, ТОЧНОСТ, ВАЛУТА ИЛИ НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЧЕ ВСЯКАКВИ СТОКИ, УСЛУГИ, ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, НАМЕРЕНИ ИЛИ ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ​​ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, КОИТО ОТКЛЮЧВАТ ECTS ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГО ПРАВИ ДОСТЪПЕН, ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛЕН КОД.

Как ограничаваме нашата отговорност към вас

ОСВЕН КЪДЕТО ПОДОБНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА, НИТО НЕГИТЕ СЪОТВЕТНИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОПЪЛЧАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА ЗА ВАС ИЛИ НЯКОИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ, ПРИХОД ИЛИ ПЕЧАЛБА, ЦЕНА НА КАПИТАЛА, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БИЗНЕС , ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, НЕЗАВИСИМО ДА ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ВСЯКАКВА ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКИВА ЩЕТИ БЯХА ПРЕДВИДИМИ И ДАЛИ КОМПАНИЯТА Е БИЛА УВЕДОМЛЕНА ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Обезщетение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Компанията, нейната майка, дъщерни дружества, филиали и съответните им директори, служители, служители, агенти, доставчици на услуги, изпълнители, лицензодатели, доставчици, приемници, и прехвърля от и срещу всякакви искове, задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разноски или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с нарушението на настоящите Условия за ползване или използването на уебсайта от ваша страна включително, но не само, сайтове и съдържание на трети страни, всяко използване на съдържанието и услугите на уебсайта, различно от изрично упълномощеното в настоящите Условия за ползване или всяко използване на стоки, цифрови продукти и информация, закупени от този уебсайт.

Уреждане на спорове

По еднолично усмотрение на Компанията може да изиска от вас да предадете всички спорове, произтичащи от тези Условия за ползване или използването на уебсайта, включително спорове, произтичащи от или отнасящи се до тяхното тълкуване, нарушение, недействителност, неизпълнение или прекратяване, на окончателен и обвързващ арбитраж съгласно правилата за арбитраж на Американската арбитражна асоциация, прилагащи правото на Обединеното кралство. (Ако има множество юрисдикции, съгласно приложимите закони).

Политика за Поверителност

Предоставянето от ваша страна на лична информация чрез уебсайта се урежда от нашата политика за поверителност, намираща се на https://compareprivateplanes.com/privacy („Политика за Поверителност").

Приложим закон

Уебсайтът и настоящите Условия за ползване ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство и всички приложими федерални закони, приложими в него, без да се прилага какъвто и да е избор или конфликт на законова разпоредба, принцип или правило и независимо от вашето местоживеене, пребиваване или физическо местоположение. Всяко действие или производство, произтичащо от или свързано с този уебсайт и/или съгласно настоящите Условия за ползване, ще бъде заведено в съдилищата на страната на Обединеното кралство и всяка страна неотменимо се подчинява на изключителната юрисдикция на тези съдилища във всеки подобен иск или процедура. Вие се отказвате от всякакви възражения срещу упражняването на юрисдикция над вас от такива съдилища и относно мястото на провеждане на тези съдилища.

Ако сте гражданин на която и да е държава от Европейския съюз или Швейцария, Норвегия или Исландия, приложимото право и съд са законите и съдилищата на вашето обичайно място на пребиваване.

Страните се съгласяват, че Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки няма да урежда настоящите Условия за ползване или правата и задълженията на страните по тези Условия за ползване.

Разделение

Ако някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване е незаконна или неприложима съгласно приложимото законодателство, останалата част от разпоредбата ще бъде изменена, за да се постигне възможно най-близък ефект от първоначалния срок и всички останали разпоредби на тези Условия за ползване ще продължат да бъдат в пълна сила и ефект.

Пълните условия на услугата

Тези Условия за ползване представляват пълните и единствени Условия за ползване между страните по отношение на неговия предмет и заместват и отменят всички предишни или едновременни Условия за ползване, ангажименти, договорености, разбирания или изявления от всякакъв характер, направени от страните или някой от независимо дали са устни или писмени (и, ако са писмени, независимо дали са в чернова или не) по отношение на такъв предмет. Всяка от страните потвърждава, че не разчита на изявления, гаранции или декларации, дадени или направени от която и да е от тях във връзка с предмета на настоящите Условия за ползване, с изключение на изрично посочените в тези Условия за ползване, и че те няма да има никакви права или средства за правна защита по отношение на такъв предмет, освен съгласно настоящите Условия за ползване, освен до степента, в която произтичат от измама или измамно невярно представяне на друга страна. Никоя промяна на тези Условия за ползване няма да има сила, освен ако не е в писмена форма и е подписана от или от името на Компанията.

Снемане

Никакво неупражняване и никакво забавяне в упражняването от страна на която и да е от страните на което и да е право или правомощие по-долу няма да действа като отказ от него, нито едно единствено или частично упражняване на което и да е право или правомощие по-долу ще възпрепятства по-нататъшното упражняване на това или всяко друго право по-долу.

Забележете

Можем да Ви предоставим всяко известие съгласно настоящите Условия за ползване чрез: (i) изпращане на съобщение до имейл адреса, който сте ни предоставили и давате съгласието си да го използваме; или (ii) чрез публикуване на уебсайта. Известията, изпратени по имейл, ще бъдат ефективни, когато изпратим имейла, а известията, които предоставяме чрез публикуване, ще влязат в сила при публикуването. Ваша отговорност е да поддържате своя имейл адрес актуален.

За да ни уведомите съгласно тези Условия за ползване, трябва да се свържете с нас, както следва: (i) чрез лична доставка, куриер за една нощ или препоръчана или препоръчана поща до Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, , GB. Може да актуализираме адреса за известия до нас, като публикуваме известие на този уебсайт. Известията, предоставени чрез лично доставяне, ще влязат в сила незабавно, след като бъдат получени лично от упълномощен представител на Компанията. Известията, предоставени от куриер за денонощие или препоръчана или препоръчана поща, ще влязат в сила след получаването им и когато е предоставено потвърждение за доказване на получаването на известието.

Свържи се с нас

Този уебсайт се управлява от Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, GB, +44 20 8050 5015.

Ако разберете за злоупотреба с уебсайта, включително клеветническо или клеветническо поведение, трябва да съобщите за това на Компанията. Всички доклади за злоупотреба и друга обратна връзка, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с уебсайта, трябва да бъдат насочени към [имейл защитен].