Политика за Поверителност

Тази политика за поверителност („Политика“) описва как Операторът на уебсайт („Оператор на уебсайт“, „ние“, „ние“ или „наш“) събира, защитава и използва личната информация („Лична информация“) вие („Потребител“) , „Вие“ или „вашият“) могат да предоставят на Compareprivateplanes.com уебсайт и всеки от неговите продукти или услуги (заедно „Уебсайт“ или „Услуги“). Той също така описва възможностите за избор относно използването на Вашата лична информация и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация. Настоящата Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Събиране на лична информация

Получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато попълвате онлайн формуляри на уебсайта. Можете да изберете да не ни предоставяте определена информация, но тогава може да не успеете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребители, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

Събиране на нелична информация

Когато посетите уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информация, която браузърът ви изпраща. Тези данни могат да включват информация като IP адрес на вашето устройство, тип и версия на браузъра, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания или уеб страницата, която сте посещавали преди да посетите нашия уебсайт, страници от нашия уебсайт, които посещавате, времето, прекарано в тези страници, информация, която търсите на нашия уебсайт, времена за достъп и дати и друга статистика.

Използване и обработка на събраната информация

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за персонализиране на вашето преживяване; подобряване на нашия уебсайт; подобряваме обслужването на клиентите и отговаряме на запитвания и имейли на нашите клиенти; управлявайте и управлявайте нашия уебсайт и услуги. Събраната нелична информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация по друг начин не се агрегира по такъв начин, че да идентифицира всеки конкретен потребител на системата.

Ние можем да обработваме личната информация, свързана с вас, ако се прилага едно от следните: (i) Вие сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Имайте предвид, че съгласно някои законодателства може да ни бъде позволено да обработваме информация, докато не възразявате срещу такова обработване (като се откажете), без да се налага да разчитате на съгласието или някое от следните юридически основи по-долу. Това обаче не се прилага, когато обработването на лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) Предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и / или за всички преддоговорни задължения; (iii) Обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (iv) Обработката е свързана със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официална власт, която ни е предоставена; (v) Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Предаване и съхранение на информация

В зависимост от вашето местоположение, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в държава, различна от вашата. Имате право да научите за правното основание за прехвърляне на информация към държава извън Европейския съюз или на която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като например ООН, и относно мерките за сигурност, предприети от ние да пазим вашата информация. Ако такъв трансфер се осъществи, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на този документ или да се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела за контакти.

Права на потребителите

Можете да упражнявате определени права по отношение на обработваната от нас информация. По-специално, имате право да направите следното: (i) имате право да оттеглите съгласието си, когато преди сте дали съгласието си за обработката на вашата информация; (ii) имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие; (iii) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да получите информация относно някои аспекти на обработката и да получите копие от информацията, която се обработва; (iv) имате право да проверите точността на информацията си и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана; (v) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на вашата информация, като в този случай ние няма да обработваме вашата информация с каквато и да е друга цел, освен съхраняването й; (vi) имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриването на Вашата лична информация от нас; vii) имате право да получавате информацията си в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако това е технически осъществимо, да го предавате на друг контролер без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима при условие, че вашата информация се обработва с автоматизирани средства и че обработването се основава на вашето съгласие, на договор, в който сте част или на преддоговорни задължения.

Право на възражение срещу обработката

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официална власт, която ни е предоставена, или за целите на законните интереси, преследвани от нас, можете да възразите срещу такова обработване, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражение. Трябва обаче да знаете, че ако вашата лична информация бъде обработена за директни маркетингови цели, можете да се противопоставите на това обработване по всяко време, без да предоставяте никаква обосновка. За да научите, дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате тези права

Всяко искане за упражняване на правата на Потребителя може да бъде насочено към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да се ползват безплатно и ще бъдат адресирани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно никаква Лична информация от деца под 13-годишна възраст. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не изпращайте никаква Лична информация чрез нашия уебсайт или услуга. Ние насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на Интернет на децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят Лична информация чрез нашия уебсайт или услуга без тяхно разрешение. Ако имате основания да смятате, че дете под 13-годишна възраст ни е предоставило Лична информация чрез нашия уебсайт или услуга, моля, свържете се с нас. Трябва също да сте навършили 16 години, за да дадете съгласие за обработването на личните ви данни във вашата държава (в някои страни можем да позволим на вашия родител или настойник да направи това от ваше име).

Дребни Сладки и Бисквитки

Уебсайтът използва „бисквитки“, за да ви помогне да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. „Бисквитките“ са уникално присвоени на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал „бисквитката“. Можем да използваме бисквитки за събиране, съхраняване и проследяване на информация за статистически цели, за да работим с нашия уебсайт и услуги. Имате възможност да приемате или отказвате бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, посетете internetcookies.org

Не проследявайте сигнали

Някои браузъри включват функция „Не проследявайте“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате да проследявате онлайн дейността си. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с даден уебсайт. За тази цел проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато се движат по различни уебсайтове с течение на времето. Нашият уебсайт не проследява посетителите си във времето и в уебсайтовете на трети страни. Някои сайтове на трети страни обаче могат да следят дейностите ви на сърфиране, когато ви обслужват съдържание, което им позволява да приспособяват това, което ви представят.

Връзки към други сайтове

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или се контролират от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове или трети страни. Препоръчваме Ви да сте наясно, когато напускате нашия Уебсайт и да четете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който може да събира Лична Информация.

информационна сигурност

Ние осигуряваме информация, която предоставяте на компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки, за да защитим от неправомерен достъп, използване, модифициране и разкриване на лична информация, която се намира под нейния контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни по интернет или безжична мрежа. Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) има ограничения за сигурността и неприкосновеността на личния живот в Интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и нашия уебсайт, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат разглеждани или подправяни при транзитно преминаване от трета страна, въпреки най-добрите усилия.

Нарушаване на данните

В случай, че стане ясно, че сигурността на уебсайта е компрометирана или потребителите са разкрити на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но без да се ограничават до атаки за сигурност или измами, ние си запазваме правото да предприема разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че съществува разумен риск от увреждане на потребителя в резултат на нарушението или ако по закон се изисква друго уведомление. Когато го направим, ще публикуваме известие на уебсайта.

Разкриване на закон

В случай, че преминем през бизнес преход, като сливане или придобиване от друга компания или продажба на всички или част от нейните активи, вашият потребителски акаунт и личните данни вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Промени и изменения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика, отнасяща се до Уебсайта или Услугите по всяко време, ефективно при публикуването на актуализирана версия на тази Политика на Уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта след такива промени ще представлява вашето съгласие за такива промени.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Използвайки Уебсайта или неговите Услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да използвате или да използвате Уебсайта и неговите услуги.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно тази Правила, моля, свържете се с нас.

Този документ е актуализиран за последно на 7 февруари 2021 г.